Hội nghị Quốc gia

Thông báo viết bài báo và tham gia Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 5 năm 2023

Thông báo viết bài báo và tham gia Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 5 năm 2023 Mới

Thông báo về việc viết bài báo và tham gia Hội nghị khoa học trẻ lần 5 năm 2023

Khai mạc Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIV về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin - Fair' 2021

Khai mạc Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIV về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin - Fair' 2021 Mới

Sáng ngày 23/12/2021, tại Hội trường C, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã diễn ra chương trình Lễ Khai mạc Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIV về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin - Fair' 2021. Chương trình được...

Hội thảo Giáo dục 2020: Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn

Hội thảo Giáo dục 2020: Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn Mới

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội, tiếp nối thành công của Hội thảo thường niên về giáo dục của Ủy ban các năm 2017, 2018, 2019, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ...

Hội thảo về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế 2020

Hội thảo về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế 2020 Mới

Hội thảo về Hợp tác và Hội nhập Kinh tế Quốc tế 2020 “Thương mại và đầu tư trong bối cảnh biến động toàn cầu” sẽ được Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thương mại đồng tổ chức vào tháng 12/2020 tại Hà Nội. Hội thảo nhằm mục...