Văn bản KHCN

Quyết định thành lập Hội đồng biên tập tạp chí KHCN và Thực phẩm

Quyết định thành lập Hội đồng biên tập tạp chí KHCN và Thực phẩm Mới

Quyết định thành lập Hội đồng biên tập tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Quyết định điều chỉnh danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Quyết định điều chỉnh danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Mới

Điều chỉnh danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh

Hội đồng CDGS Cơ sở Năm 2023

Hội đồng CDGS Cơ sở Năm 2023 Mới

Văn bản quy định pháp luật và văn bản của HĐGSNN và Các vấn đền liên quan khác

Văn Bản liên quan đến KHCN

Văn Bản liên quan đến KHCN Mới

Văn bản pháp luật quy định liên quan đến hoạt động Khoa học Công nghệ

Thông báo công trình tham gia Sáng tạo KHCN 2022

Thông báo công trình tham gia Sáng tạo KHCN 2022 Mới

Thông báo công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2022

Hội đồng CDGS Cơ sở Năm 2022

Hội đồng CDGS Cơ sở Năm 2022 Mới

Văn bản quy định pháp luật và văn bản của HĐGSNN và Các vấn đền liên quan khác

Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm quốc gia

Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm quốc gia Mới

Thông báo Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm quốc gia phục vụ đổi mới...

Đăng ký xét tuyển Chương Trình Vườn Ươm

Đăng ký xét tuyển Chương Trình Vườn Ươm Mới

Thông báo đăng ký hồ sơ sơ tuyển Chương trình Vườn ươm Sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ

Đăng ký tham dự cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp 2020

Đăng ký tham dự cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp 2020 Mới

Đăng ký tham dự cuộc thi dành cho Học sinh Sinh viên với ý tưởng Khởi nghiệp năm 2020

Dự án KHCN 2020 Cấp Tỉnh (Sóc Trăng)

Dự án KHCN 2020 Cấp Tỉnh (Sóc Trăng) Mới

Thong bao tuyen chon ca nhan to chuc chu tri du an KHCN cap tinh Soc Trang nam 2020