Học phí

Thông báo kênh thanh toán học phí qua Ngân hàng Nam Á

Thông báo kênh thanh toán học phí qua Ngân hàng Nam Á Mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo tới sinh viên số tài khoản của Nhà trường mở tại Ngân hàng Nam Á và các kênh thanh toán học phí qua Ngân hàng Nam Á

Tài liệu Hướng dẫn sinh viên thanh toán học phí trực tuyến

Tài liệu Hướng dẫn sinh viên thanh toán học phí trực tuyến Mới

Tài liệu Hướng dẫn sinh viên thanh toán học phí trực tuyến

Thông báo V/v gia hạn thu học phí cho tất cả sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo V/v gia hạn thu học phí cho tất cả sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021 Mới

Nhằm tạo điệu kiện cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc khu vực ảnh hưởng thiên tai lũ lụt và nhẳm chuẩn bị cho công tác tổ chức thi kết thúc học phần đợt 2 của học kỳ 1 năm học 2020 -2021.

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 Mới

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM - Giảm 25% học phí học trực tuyến trong dịch COVID 19.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM - Giảm 25% học phí học trực tuyến trong dịch COVID 19. Mới

Trong buổi họp trực tuyến để thống nhất phương án học trong học kỳ 2 nằm học 2020, trong đó phương án học trực tuyến trường đã thống nhất giảm 25% học phí cho các môn mở trong học kỳ 2, thời gian để bắt đầu học trực tuyến dự kiến là vào giữa tháng 4...

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020 Mới

Về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020