🌈 Hội nghị đối thoại trực tiếp với đại diện sinh viên năm học 2021 – 2022

🔰 Hội nghị đối thoại trực tiếp với đại diện sinh viên năm học 2021 – 2022 được tổ chức với mục đích lắng nghe ý kiến, giải đáp thắc mắc và tạo điều kiện giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa đại diện sinh viên và Nhà trường.

🔰 Đơn vị chủ trì: Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục.

📅 Thời gian: từ 8h00 – 11h30, ngày 29/5/2022.

📍 Địa điểm: tại Hội trường C, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

>> PHỤ LỤC:

1) Thông báo số 243/TB-DCT về kế hoạch đối thoại với đại diện sinh viên

2) Thông báo số 345/TB-CDT về việc dời lịch tổ chức Hội nghị đối thoại với đại diện sinh viên