Nhằm hỗ trợ tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp và giải đáp một cách toàn diện cho các em trước kỳ thi tuyển sinh Trung học phổ thông năm 2023, cũng như giới thiệu các ngành đào tạo. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) tổ chức Này hội Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp - HUFI Open Day lần I năm 2023 dành cho các em học sinh, các thầy, cô giáo và các trường THPT tới tham gia tại trường.

Thời gian: 07h00, ngày 02/4/2023.

Địa điểm: Cơ sở chính HUFI, Trung tâm Thí nghiệm Thực hành HUFI.

TT TS&TT