Thông báo về việc công bố Báo cáo Tự đánh giá cấp Trường (chu kỳ 2) giai đoạn 2017-2021

Thông báo về việc công bố Báo cáo Tự đánh giá cấp Trường (chu kỳ 2) giai đoạn 2017-2021

Thông báo về việc công bố Báo cáo Tự đánh giá cấp Trường (chu kỳ 2) giai đoạn 2017-2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá Trường chu kỳ 2 (2017-2021)

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá Trường chu kỳ 2 (2017-2021)

Dự thảo Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (2017-2021) của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Kế hoạch về việc tuyển chọn và thành lập Đội văn nghệ xung kích, người dẫn chương trình và đội lễ tân phục vụ các hoạt động kỷ niệm 40 thành lập Trường

Kế hoạch về việc tuyển chọn và thành lập Đội văn nghệ xung kích, người dẫn chương trình và đội lễ tân phục vụ các hoạt động kỷ niệm 40 thành lập Trường

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động phong trào Văn hoá văn nghệ - Thể dục thể thao của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch về việc tuyển...

Thông báo về việc đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh, sinh viên (chưa đủ 18 tuổi)

Thông báo về việc đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh, sinh viên (chưa đủ 18 tuổi)

Thực hiện công văn 3445/SGDĐT – CTTT ngày 02 tháng 12 năm 2021 về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh, sinh viên và phối hợp công tác phòng chống dịch Covid-19 tại trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Thành phố Hồ...

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022 và tầm nhìn đến năm 2025

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022 và tầm nhìn đến năm 2025

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022 và tầm nhìn đến năm 2025

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 13-12-2021

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 13-12-2021

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch số 3997/KH-UBND về việc tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu của kế hoạch học tập trực tiếp là đảm bảo an toàn, phù hợp tình hình dịch...