Thông báo số 41/TB-CTSV&TTGD về kết quả các hội thi chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020

Thông báo số 41/TB-CTSV&TTGD về kết quả các hội thi chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020

Thực hiện kế hoạch số 881/KH-DCT ngày 09/11/2020 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020. Ban tổ chức công bố kết quả sơ bộ các Hội thi như sau:

Danh sách sinh viên tham dự lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020 (20/11/2020 - Hội trường C)

Danh sách sinh viên tham dự lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020 (20/11/2020 - Hội trường C)

Nội dung: Tham dự lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020
Thời gian: 7h00 - 11h30 sáng thứ 6 ngày 20/11/2020 - Địa điểm: Hội trường C, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM. Trang phục: Đồng phục của trường (Tân...

Ngân hàng câu hỏi sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2020 - 2021

Ngân hàng câu hỏi sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2020 - 2021

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV là một hoạt động giáo dục định hướng được tổ chức định kỳ tại các cơ sở giáo dục đại học. Sinh viên có trách nhiệm tham gia sinh hoạt đầy đủ hệ số chuyên cần, tham gia thi theo lịch của Nhà trường.

Thông báo số 40/TB-CTSV&TTGD về việc công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện  xét khen thưởng năm học 2019-2020

Thông báo số 40/TB-CTSV&TTGD về việc công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện xét khen thưởng năm học 2019-2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, phòng CTSV & TTGD công bố danh sách dự kiến sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt điều kiện xét khen thưởng (danh sách đính kèm tại đây).

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quảng Thanh tuyển dụng nhiều vị trí

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quảng Thanh tuyển dụng nhiều vị trí

Được thành lập vào năm 2016, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quảng Thanh đã hoạt động về lĩnh vực nông sản sạch hơn 4 năm. Quảng Thanh hiện đang tuyển dụng các vị trí làm việc tại 58 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thông báo số 39/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm 2020

Thông báo số 39/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm 2020

Căn cứ vào kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công dân - HSSV hàng năm, Nhà trường thông báo về việc triển khai đăng ký sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại cho sinh viên các khóa, thuộc diện chưa hoàn thành (không đạt) tại các Tuần sinh hoạt công dân...

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 3 năm 2019

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 3 năm 2019

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần thứ 3 năm 2019 được tổ chức ngày 25/10/2019 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại...

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 2 năm 2018

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 2 năm 2018

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2018 được tổ chức ngày 08/12/2018 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại học Công...

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2017

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2017

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2017 được tổ chức ngày 14/10/2017 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại học Công...

Thông báo số 40/TB-CTSV&TTGD về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập  Học kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo số 40/TB-CTSV&TTGD về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2019-2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên thuộc trường.

Thông báo số 799/TB-DCT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Thông báo số 799/TB-DCT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo về điều kiện xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau ...