Hội đồng đảm bảo chất lượng

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2023-2024

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2023-2024 Mới

Kế hoạch số 1011/KH-DCT Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2023-2024 của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 10 năm 2023.

Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh họp phiên thứ IX năm 2023

Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh họp phiên thứ IX năm 2023 Mới

Sáng ngày 27/09/2023, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp lần thứ IX dưới sự chủ trì của TS. Thái Doãn Thanh - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục.

Phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng lần IX - 2023 của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng lần IX - 2023 của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Mới

Sáng ngày 27/09/2023, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp lần thứ IX dưới sự chủ trì của TS. Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng ĐBCL.

Kế hoạch số 954/KH-DCT về tự đánh giá 07 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch số 954/KH-DCT về tự đánh giá 07 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Mới

Kế hoạch số 954/KH-DCT về tự đánh giá 07 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023 Mới

Kế hoạch số 955/KH-DCT về Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Kế hoạch Cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn 2022-2027 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Kế hoạch Cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn 2022-2027 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Mới

Kế hoạch số 953/KH-DCT về cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn 2022-2027 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ" của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Hội thảo "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ" của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Mới

Sáng ngày 05/09/2022, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ". Nằm trong chuỗi sự kiện, hoạt động kỷ niệm,...

Kỷ yếu Hội thảo "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ"

Kỷ yếu Hội thảo "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ" Mới

Hội thảo "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ" được tổ chức ngày 05/09/2022 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 Mới

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 của Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Phiên họp lần thứ VII Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Phiên họp lần thứ VII Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Mới

Sáng ngày 14/09/2021, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp lần thứ VII dưới sự chủ trì của ThS. Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng ĐBCL với sự tham dự...

Kế hoạch Tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2021

Kế hoạch Tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2021 Mới

Kế hoạch số 106/KH-DCT về Tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2021

Kế hoạch 589/KH-DCT về cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn 2017 - 2022 của HUFI

Kế hoạch 589/KH-DCT về cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn 2017 - 2022 của HUFI Mới

Kế hoạch có ý nghĩa trong việc thiết lập một hệ thống ĐBCL để phát triển, thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng trong GDĐH, tập trung cải tiến các TTQT quản lý và đánh giá có tính hệ thống nhằm giám sát hoạt động của Trường; lập và triển khai các...

1 2 > >>