DANH MỤC BIÊN BẢN GHI NHỚ ĐÃ KÝ KẾT GIỮA TRƯỜNG VỚI CÁC ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

STT

Ngày ký

MOU

Quốc gia/

Vùng lãnh thổ

Cấp ký

Ghi chú

1

15/9/2022

Fashion Design Major, Kyungpook National University, Republic of Korea

Hàn Quốc

Khoa

Khoa Công nghệ May và Thời trang

2

11/2019

HUFI-Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam

Trung Quốc

Trường

 

3

06/09/2019

HUFI-Công ty Valley Campus Saigon -Greenvina

Trung Quốc

Trường

 

4

27/05/2019

HUFI-KEWPIE CO. LTD

Nhật Bản

Trường

 

5

18/05/2019

HUFI-YZU (Yuan Ze University)

Đài Loan

Trường

 

6

22/04/2019

HUFI-Hội công nghệ cao TP. HCM-Công ty Te-Food International

Việt Nam

Trường

 

7

04/12/2018

HUFI-Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam

Việt Nam

Trường

 

8

01/12/2018

HUFI-KNU (Kyungpook National University)

Hàn Quốc

Trường

 

9

18/11/2018

HUFI-PINGTUNG University

Đài Loan

Trường

 

10

15/11/2018

HUFI- NEUROMED

Ý

Trường

 

11

05/6/2018

HUFI-MINHO University

Bồ Đào Nha

Trường

 

12

20/12/2017

HUFI-TOKAN Holdings

Nhật Bản

Trường

 

13

18/10/2017

HUFI-KVGH (Kaohsiung Veterans General Hospital)

Đài Loan

Trường

BV Vì dân Cao Hùng, TW

14

26/09/2017

HUFI-VSB (Technical University of Ostrava)

CH Séc

Trường

Đại học Kỹ thuật Ostrava

15

18/5/2017

HUFI-MEIHO University

Đài Loan

Trường

MOOCs programme

16

18/05/2017

HUFI-MEIHO University

Đài Loan

Trường

Tái ký kết MOU 2013

17

9/6/2017

HUFI-WEBSTER University

Thái Lan

Trường

USA
(campus tại Thái Lan)

18

27/2/2017

HUFI- MEISTER

Nhật Bản

Trường

 

19

12/10/2016

HUFI-DAYEL University

Đài Loan

Trường

 

20

14/9/2016

HUFI-DAYEH University

Đài Loan

Trường

 

21

09/03/2015

HUFI-FSG College League (FSG)

Nhật Bản

Trường

 

22

22/12/2014

HUFI-Beyond Borders (BB)

Kuwait

Trường

 

23

06/08/2014

HUFI-Lottle Scholarship Foundation

Hàn Quốc

Trường

 

24

21/05/2014

HUFI-Học viện Kỹ thuật Hòa Xuân

Đài Loan

Trường

 

25

21/05/2013

HUFI-Chaoyang University of Technology

Đài Loan

Trường

 

26

08/02/2013

HUFI-Soongsil University

Hàn Quốc

Trường

 

27

30/01/2013

HUFI-University of the East

Philippines

Trường

 

28

25/01/2013

HUFI-Okayama Institute of Science and Technology

Nhật Bản

Trường

 

29

17/01/2013

HUFI-Bataan Peninsula State University

Philippines

Trường

 

30

29/10/2012

HUFI- HELP University Sdn Bhd

Malaysia

Trường

 

31

01/10/2012

HUFI-Học viện Thiết kế Phương Đông

Đài Loan

Trường

 

32

30/07/2012

HUFI (Khoa Công nghệ sinh học và Môi trường)-Chia Nan University of Pharmacy and Science (College of Sustainable Enviroment)

Đài Loan

Khoa

 

33

10/05/2012

HUFI-University of Applied Science Europort Business School

Hà Lan

Trường

 

34

2012

HUFI-Học viện Kỹ thuật Sáng tạo Đào Viên

Đài Loan

Trường

 

35

2012

HUFI-Học viện Kỹ thuật Vĩnh Đạt

Đài Loan

Trường

 

36

2012

HUFI-Học viện Kỹ thuật Đức Lam

Đài Loan

Trường

 

37

2012

HUFI-Học viện Kỹ thuật Fortune

Đài Loan

Trường

 

38

19/09/2005

HUFI-Niigata Sogo Gakuin Group

Nhật Bản

Trường