DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP ĐANG HỢP TÁC VÀ LIÊN KẾT VỚI NHÀ TRƯỜNG 

Stt

Ngày ký

Tên Cơ quan/Doanh nghiệp đang hợp tác và liên kết với Nhà trường

Nội dung hợp tác

Cấp Trường/Khoa

1

Từ năm 2007 đến nay

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TOÀN CẦU

Nhận sinh viên thực tập và làm bán thời gian

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

2

2013

CÔNG TY TNHH XNK KHOA THỦY SẢN HẢI DƯƠNG

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập. Tiếp nhận sinh viên vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

3

2013

CÔNG TY TNHH XNK KHOA THỦY SẢN HẢI PHÚ

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập. Tiếp nhận sinh viên vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

4

2013

CÔNG TY TNHH NÔNG HẢI SẢN TM-DV THIÊN TUẾ

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập. Tiếp nhận sinh viên vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

5

2013

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập. Tiếp nhận sinh viên vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

6

2013

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI TIẾN VINH

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập. Tiếp nhận sinh viên vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

7

2013

'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI INCOMFISH

Tạo điều kiện cho sinh viên đến tham quan, kiến tập, thực tập. Tiếp nhận sinh viên  vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

8

2015

CÔNG TY TNHH KHOA THỦY SẢN NAM THÁI BÌNH DƯƠNG

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập. Tiếp nhận sinh viên vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

9

2015

CÔNG TY HƯNG TIẾN ĐẠT

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập. Tiếp nhận sinh viên vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

10

2015

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN & DỊCH VỤ T.H.T (THE HIGH TECHNOLOGY)

Tiếp nhận sinh viên thực tập

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

11

2015

CÔNG TY CỔ PHẦN TEDCO VIỆT NAM

Tiếp nhận sinh viên thực tập

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

12

2015

CÔNG TY TNHH TM DV VIET CRAB

Tiếp nhận sinh viên thực tập

Khoa Thủy sản

13

2016

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GIA BẢO

Liên kết đào tạo, hướng dẫn thực tập, hỗ trợ sinh viên

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

14

2016

CÔNG TY TNHH ĐT PHÁT TRIỂN XD LÊ NGUYỄN

Liên kết đào tạo, hướng dẫn thực tập, hỗ trợ sinh viên

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

15

2016

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ EBS

Liên kết đào tạo, hướng dẫn thực tập, hỗ trợ sinh viên

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

16

2016

CÔNG TY TNHH TM PHÚ GIA LÔC

Tạo điều kiện cho sinh viên đến tham quan, kiến tập, thực tập. Tiếp nhận sinh viên  vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

17

2016

MẠNG THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP - CÔNG TY CP NHÂN ÁI VÒNG TAY VIỆT

 - Hỗ trợ xây dựng nội dung các buổi tập huấn, tham quan, thực tập;
- Quảng bá các chương trình trong khuôn khổ hợp tác trên các phương tiện truyền thông đại chúng;
- Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo theo nội dung chương trình đã thống nhất với các bên;
- Mời các đơn vị đối tác chiến lược - tiềm năng tham gia chương trình

Cấp Trường

18

23/4/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM

- Tổ chức các lớp huấn luyện tại công ty theo chủ đề với sự tham gia thống nhất của các bên;
- Cung cấp các kiến thức thực tiễn về quản trị DN, kinh doanh cho các bạn sinh viên tham gia;
- Phối hợp tổ chức và tạo điều kiện cho thanh niên, sinh viên đến tham quan, thực tập tại công ty

Cấp Trường

19

13/6/2016

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM

Hai bên hợp tác trong việc đào tạo năng lực tiếng Anh bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương các cấp độ A1, A2, B1, B2 theo Khung tham chiếu của Châu Âu về ngoại ngữ (CEFR)

Cấp Trường

20

29/7/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIỆT THÀNH CÔNG

- Nâng cao khả năng ứng dụng và tính thực tiễn của các chương trình đào tạo các khóa ngắn hạn dành cho sv
- Phối hợp triển khai chương trình thực hành cho sv;
- Làm cầu nối giới thiệu sv Hufi đến các ngân hàng mà công ty đang liên kết để ứng tuyển vào vị trí phù hợp sau khi sv đã hoàn thành khóa học thực hành;
- Hai bên phối hợp xây dựng mô hình thực hành (Công ty mô phỏng và Ngân hàng mô phỏng) tại Hufi;
- Hai bên phối hợp thực hiện các chương trình liên quan đến tư vấn hướng nghiệp cho sv, đặc biệt là sv nhóm ngành kinh tế;

Cấp Trường

21

16/9/2016

TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN TP. HCM

Hợp tác đào tạo khóa học "Kỹ năng thực hành xã hội và tổ chức chương trình "tham quan nhà máy, xí nghiệp" dành cho sinh viên HUFI

Cấp Trường

22

13/10/2016

HỘI DOANH NGHIỆP TÂN PHÚ

- Hợp tác trong công tác đào tạo và tuyển dụng;
- Tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội kiến tập, thực tập tại DN;
- DN tham gia vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo cho nhà trường để chương trình đào tạo của trường sát với thực tế tại DN;
- Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho các DN;
- Cung cấp nguồn nhân lực lao động có trình độ Cử nhân, Kỹ sư cho các DN trong Hội DN Tân Phú.

Cấp Trường

23

29/11/2016

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TRÍ TUỆ TÀI NĂNG (TALENT MIND EDUCATION)

- Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Trường và DN;
- Tạo điều kiện cho sv kiến tập và thực tập thực tế tại DN và cộng đồng các DN trên cổng thông tin thực tập www.internship.edu.vn;
- DN tham gia góp ý xây dựng chương trình đào tạo cho nhà trường

Cấp Trường

24

2017

CÔNG TY TNHH CB THÁI LAN

Tạo điều kiện cho sinh viên đến tham quan, kiến tập, thực tập. Tiếp nhận sinh viên  vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

25

2018

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)

Hỗ trợ cho sinh viên nơi thực tập, kiến tập, tham quan công ty,… Tạo cơ hội việc làm đúng chuyên môn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường

Cấp Trường

26

2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOA SEN

Tạo điều kiện cho sinh viên đến tham quan, kiến tập, thực tập. Tiếp nhận sinh viên  vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

27

2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LONG GIANG

Hỗ trợ sinh viên đến thực tập

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

28

2018

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIẾN ĐẠT

Liên kết đào tạo, hướng dẫn thực tập, hỗ trợ sinh viên

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

29

2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MEPAC

Liên kết đào tạo, hướng dẫn thực tập, hỗ trợ sinh viên

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

30

2018

CÔNG TY TNHH HÀN CẮT VIỆT THỊNH

Liên kết đào tạo, hướng dẫn thực tập, hỗ trợ sinh viên

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

31

2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA THỦY SẢN TÂM PHƯƠNG NAM

Tạo điều kiện cho sinh viên đến tham quan, kiến tập, thực tập. Tiếp nhận sinh viên  vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

32

2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI THỊNH PHÁT

Tạo điều kiện cho sinh viên đến tham quan, kiến tập, thực tập. Tiếp nhận sinh viên  vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

33

2018

CÔNG TY TNHH WELKIN VIỆT NAM

Liên kết đào tạo, hướng dẫn thực tập, hỗ trợ sinh viên

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

34

2018

CÔNG TY TNHH ĐT CN ÂM THANH TRIỆU GIA (SOUNDMAX)

Liên kết đào tạo, hướng dẫn thực tập, hỗ trợ sinh viên

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

35

2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM HÙNG VƯƠNG

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập. Tiếp nhận sinh viên vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

36

18/01/2018

 TRUNG TÂM KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y TRUNG ƯƠNG II

1.Hợp tác kiểm nghiệm, xét nghiệm và nghiên cứu chuyển giao công nghệ
- Hai bên trao đổi phương pháp kiểm nghiệm, trang thiết bị kiểm nghiệ và ưu tiên gửi mẫu kiểm nghiệm cho nhau phù hợp năng lực mỗi bên và đơn giá thỏa thuận.
-Cùng tham gia đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực tế phù hợp với năng lực và nhu cầu của hai bên.
-Hợp tác khai thác năng lực trang thiết bị của nhau phục vụ cho các dự án nghiên cứu và chương trình đào tạo theo thoả thuận hợp tác.
-Nhà trường mời cán bộ của Trung tâm hoặc ngược lại tham gia công tác chuyên môn và tư vấn cho phòng thí nghiệm, dự án nghiên cứu của Trung tâm hoặc của Trường.
-Đồng tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành.
-Chia sẻ thông tin các kết quả nghiên cứu chung và có nghĩa vụ bảo mật thông tin. Khi một bên muốn công bố hoặc chia sẻ cho bên thứ ba thông tin về kết quả nghiên cứu chung thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bên kia. Quyền sở hữu kết quả nghiên cứu của mỗi chương trình, dự án cụ thể sẽ được quyết định dựa trên cơ sở đóng góp tài chính của mỗi bên và được thống nhất trong từng trường hợp cụ thể.
2. Hợp tác chuyên môn
- Phối hợp đào tạo và nâng cao trình độ nhân lực cho cả hai phía dưới các hình thức hội thảo chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ, lớp tập huấn.
-Hai bên tạo điều kiện cho nhân sự của nhau tham quan, thực tập thực tế ngắn hạn và dài hạn tại các phòng thí nghiệm của nhau.
- Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi trong phân tích, xét nghiệm cho sinh viên, học viên của Trường làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ.
- Nhà trường mời các nhà khoa học, nghiên cứu, chuyên gia của Trung tâm tham gia giảng dạy hoặc đồng hướng dẫn theo chuyên môn phù hợp.
- Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn cho các đơn vị có nhu cầu theo chức năng và khả năng của hai bên.
- Trung tâm tham gia tư vấn và góp ý cho các chương trình đào tạo của Trường.

Khoa Công nghệ Hóa học

37

03/4/2018

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN TP. HCM

- Trao đổi và cung cấp các thông tin tuyển dụng và danh sách sv có nhu cầu tìm việc;
- Phối hợp định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp có nhu cầu tìm việc làm;
- Giới thiệu việc làm bán thời gian, việc làm thời vụ phù hợp với trình độ chuyên môn các bạn sv;
- Tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp, ngày hội tuyển dụng.

Cấp Trường

38

26/4/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

- Hỗ trợ sv Hufi thực tập và cơ hội việc làm tại Vinpearl;
- Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo thực hành tại DN ngành Du lịch, có người hướng dẫn;
- Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sv: tư vấn hướng nghiệp, chương trình tour tham quan thực thế nghề nghiệp, chương trình học bổng, CLB thực tập sinh du lịch, ...và các hợp tác khác theo nhu cầu của hai bên

Cấp Trường

39

25/5/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÂN BÓN TOÀN CẦU

1. Hợp tác đào tạo
- Phối hợp đào tạo và nâng cao trình độ nhân lực cho cả hai phía dưới các hình thức hội thảo chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ, lớp tập huấn.
- Hai bên tạo điều kiện cho nhân sự của nhau tham quan, thực tập thực tế ngắn hạn và dài hạn tại các phòng thí nghiệm của nhau.
- Nhà trường mời các nhà khoa học, nghiên cứu, chuyên gia của Công ty tham gia giảng dạy hoặc đồng hướng dẫn theo chuyên môn phù hợp.
- Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn cho các đơn vị có nhu cầu theo chức năng và khả năng của hai bên.
- Công ty tham gia tư vấn và góp ý cho các chương trình đào tạo của Trường.
2. Hợp tác nghiên cứu
- Cùng tham gia đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực tế phù hợp với năng lực và nhu cầu của hai bên.
- Hợp tác khai thác năng lực trang thiết bị của nhau phục vụ cho các dự án nghiên cứu và chương trình đào tạo theo thoả thuận hợp tác.
- Chia sẻ thông tin các kết quả nghiên cứu chung và có nghĩa vụ bảo mật thông tin. Khi một bên muốn công bố hoặc chia sẻ cho bên thứ ba thông tin về kết quả nghiên cứu chung thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bên kia. Quyền sở hữu kết quả nghiên cứu của mỗi chương trình, dự án cụ thể sẽ được quyết định dựa trên cơ sở đóng góp tài chính của mỗi bên và được thống nhất trong từng trường hợp cụ thể.
- Đồng tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành.
-Hỗ trợ tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu.
- Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ theo nhu cầu và năng lực thực tế của hai bên

Khoa Công nghệ Hóa học

40

25/05/2018

CT TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE

1. Hợp tác đào tạo
- Phối hợp đào tạo và nâng cao trình độ nhân lực cho cả hai phía dưới các hình thức hội thảo chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ, lớp tập huấn.
- Hai bên tạo điều kiện cho nhân sự của nhau tham quan, thực tập thực tế ngắn hạn và dài hạn tại các phòng thí nghiệm của nhau.
- Nhà trường mời các nhà khoa học, nghiên cứu, chuyên gia của Công ty tham gia giảng dạy hoặc đồng hướng dẫn theo chuyên môn phù hợp.
- Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn cho các đơn vị có nhu cầu theo chức năng và khả năng của hai bên.
- Công ty tham gia tư vấn và góp ý cho các chương trình đào tạo của Trường.
2. Hợp tác nghiên cứu
- Cùng tham gia đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực tế phù hợp với năng lực và nhu cầu của hai bên.
- Hợp tác khai thác năng lực trang thiết bị của nhau phục vụ cho các dự án nghiên cứu và chương trình đào tạo theo thoả thuận hợp tác.
- Chia sẻ thông tin các kết quả nghiên cứu chung và có nghĩa vụ bảo mật thông tin. Khi một bên muốn công bố hoặc chia sẻ cho bên thứ ba thông tin về kết quả nghiên cứu chung thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bên kia. Quyền sở hữu kết quả nghiên cứu của mỗi chương trình, dự án cụ thể sẽ được quyết định dựa trên cơ sở đóng góp tài chính của mỗi bên và được thống nhất trong từng trường hợp cụ thể.
- Đồng tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành.
-Hỗ trợ tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu.
- Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ theo nhu cầu và năng lực thực tế của hai bên

Khoa Công nghệ Hóa học

41

21/06/2018

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM EDUPIA

Phối hợp cung cấp, giới thiệu nguồn nhân lực phù hợp cho bên có nhu cầu sử dụng; nâng cao chuyên môn các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường thông qua việc tổ chức thực tập, kiến tập thực tế; quảng bá thương hiệu, hình ảnh, thông tin của nhay trên hệ thống thông tin của cả hai bên

Cấp Trường

42

07/10/2018

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN

Hợp tác trong các hoạt động học thuật, hội thảo chuyên môn, hướng nghiệp việc làm cho sinh viên

Khoa Tài chính - Kế toán

43

18/10/2018

HIỆP HỘI KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC ACCA

Hợp tác giảng dạy, tiếp cận nguồn tài liệu học tập ACCA, hợp tác trong các hoạt động học thuật, hội thảo chuyên môn, hướng nghiệp việc làm cho sinh viên

Khoa Tài chính - Kế toán

44

18/10/2018

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA)

- HUFI và VACPA phối hợp liên kết thực hiện các hoạt động liên quan đến tổ chức các buổi hội;
- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán bao gồm các vấn đề liên quan đến quản lý nghề nghiệp, chuẩn mực kiểm toán và kỹ thuật kiểm toán;
- Xây dựng các tình huống và thực hiện các dự án tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp.
- HUFI và VACPA sẽ phối hợp trong việc triển khai hoạt động liên quan đến việc tham gia thực tập của sinh viên tại các doanh nghiệp, nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận và học hỏi thực tế.
- Xây dựng chương trình, nội dung và kết hợp tổ chức các khóa đào tạo về thực hành kiểm toán, phần mềm chọn mẫu kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ và thực hành kế toán cho sinh viên và học viên.
- Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá về nghề nghiệp giữa hai tổ chức (tham gia các hội thảo, tọa đàm, giao lưu với sinh viên, hội viên, tham gia các cuộc thi nghề nghiệp, viết và đăng tải bài viết trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử lẫn nhau).

Khoa Tài chính - Kế toán

45

11/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO THÔNG MINH (SMART TRAIN)

-Hỗ trợ Khoa kết nối và phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác phù hợp giữa Khoa Tài chính – Kế toán với các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế như IMA, IIA, ACCA, CFA.
-Chia sẻ tài liệu, tạp chí tham khảo và hỗ trợ giảng viên tìm hiểu thông tin về các chương trình đào tạo nghề nghiệp kế toán – tài chính quốc tế, hỗ trợ Khoa Tài Chính – Kế toán trong việc lồng ghép một số môn học trong chương trình ACCA, CMA, CIA vào chương trình đào tạo kế toán – tài chính của Khoa.
-Ưu đãi hoặc tài trợ học bổng bán phần, hỗ trợ các giảng viên cơ hữu của Khoa Tài chính – Kế toán quan tâm muốn học các chương trình ACCA, CMA, CIA, CFA và các khóa ngắn hạn khác tại Smart Train.
-Tài trợ học bổng cho sinh viên khá giỏi, sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tân cử nhân, tân sinh viên đỗ cao của Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm quan tâm muốn học các chương trình ACCA, CMA, CIA, CFA và các khóa ngắn hạn khác tại Smart Train.
-Phối hợp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, kết nối với các doanh nghiệp tuyển dụng, hỗ trợ tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ năng tìm việc làm, tìm nơi thực tập, các buổi tham quan doanh nghiệp cho các sinh viên Khoa Tài chính – Kế toán.
-Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo khoa học, cuộc thi, sân chơi học thuật Kế toán – Tài chính của sinh viên, Câu lạc bộ sinh viên hoặc cựu sinh viên.
-Các hoạt động khác theo quan tâm, khả năng và nhu cầu mỗi bên.

Khoa Tài chính - Kế toán

46

11/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA – VP.HCM

-Tài trợ miễn phí cho bên B các phần mềm của bên A nhằm mục đích giảng dạy các môn học trong khuôn khổ chương trình đào tạo của Bên B (tùy thuộc vào nhu cầu giảng dạy của bên B). Nội dung chi tiết khi chuyển giao các sản phẩm sẽ được thể hiện trong Phiếu yêu cầu chuyển giao theo mẫu của Bên A.
-Đào tạo, tập huấn miễn phí cho giảng viên hàng năm và cung cấp tài liệu giảng dạy (giáo trình, bài tập, đáp án…) phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo
-Đồng hành cùng sinh viên để chia sẻ, giới thiệu cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng bổ ích trong các buổi sinh hoạt hàng quý. Cử chuyên gia phù hợp với nội dung chia sẻ của từng lĩnh vực (nếu có).
-Phối hợp tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề về kinh nghiệm nghề nghiệp và những kỹ năng cần thiết cho sinh viên làm việc trong lĩnh vực kinh doanh của Bên A
-Tiếp nhận sinh viên Bên B tham quan/ kiến tập/ thực tập hàng năm; lên lộ trình đào tạo và thực hiện đào tạo cho sinh viên trong quá trình kiến tập, thực tập tại Bên A
-Thường xuyên cung cấp những thông tin về cơ hội việc làm và tạo điều kiện cho sinh viên bên B có cơ hội tiếp cận những cơ hội việc làm thông qua các hoạt động kết nối, chia sẻ và giao lưu định kì hàng năm giữa hai bên.
-Tài trợ tài chính cho cuộc thi Thách thức trở thành Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng tương lai, đồng thời hỗ trợ cho các Hội thảo nghiên cứu Khoa học do Nhà trường tổ chức.
-Quảng bá hình ảnh của Bên B trên website của bên A và các phương tiện truyền thông khác khi kết hợp tổ chức các sự kiện giữa hai bên.
-Các hoạt động khác tùy theo khả năng và nhu cầu mỗi bên.

Khoa Tài chính - Kế toán

47

11/10/2018

NGÂN HÀNG TM CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN BẾN NGHÉ

-Đối với đào tạo và thực tập tốt nghiệp: HUFI và BIDV phối hợp tổ chức cho sinh viên thực tập tốt nghiệp các hoạt động liên quan đến học tập như tham quan, kiến tập;
-Xây dựng các tình huống và thực hiện các dự án tư vấn và hỗ trợ sinh viên, giảng viên.
-Đối với hoạt động học thuật: Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá về nghề nghiệp giữa hai tổ chức (tài trợ tài chính, tham gia các hội thảo, tọa đàm, giao lưu với sinh viên, tham gia các cuộc thi nghề nghiệp, viết và đăng tải bài viết trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử lẫn nhau).
-Phối hợp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích của Ngân hàng đến các sinh viên và giảng viên trong khoa.
-Các hoạt động khác tùy theo khả năng và nhu cầu mỗi bên.

Khoa Tài chính - Kế toán

48

11/10/2018

NGÂN HÀNG TM CP PHƯƠNG ĐÔNG

Khoa Tài chính - Kế toán

49

11/10/2018

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN Á CHÂU

1. Phối hợp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, kết nối với các doanh nghiệp tuyển dụng, hỗ trợ tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ năng tìm việc làm, tìm nơi thực tập, các buổi tham quan doanh nghiệp cho các sinh viên Khoa Tài chính – Kế toán.
2. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo khoa học, cuộc thi, sân chơi học thuật Kế toán – Tài chính của sinh viên, Câu lạc bộ sinh viên hoặc cựu sinh viên.
3. Các hoạt động khác theo quan tâm, khả năng và nhu cầu mỗi bên.

Khoa Tài chính - Kế toán

50

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐÔNG ĐÔ

Khoa Tài chính - Kế toán

51

CÔNG TY TNHH PHỤ GIA VÀ NHỰA ĐỒNG THUẬN

Khoa Tài chính - Kế toán

52

CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN HOA SEN

Khoa Tài chính - Kế toán

53

CÔNG TY TNHH TM DV QC HƯƠNG HUY - NHÀ SÁCH KINH TẾ

Khoa Tài chính - Kế toán

54

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN PHAN DŨNG

Khoa Tài chính - Kế toán

55

NGÂN HÀNG TM CP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂN BÌNH

Khoa Tài chính - Kế toán

56

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Khoa Tài chính - Kế toán

57

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT SIN

Khoa Tài chính - Kế toán

58

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐÀO TẠO THỰC HÀNH VIỆT THÀNH CÔNG

Khoa Tài chính - Kế toán

59

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT

Khoa Tài chính - Kế toán

60

04/12/2018

CÔNG TY TNHH TUV SUD VIỆT NAM

- Hỗ trợ sinh viên tham quan kiến tập, thực tập thực tế ngắn hạn và dài hạn tại các phòng thí nghiệm của công ty.
- Công ty tham gia tư vấn và góp ý cho các chương trình đào tạo của Trường.
- Phối hợp tổ chức hội thảo chuyên ngành, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn hỗ trợ sinh viên chuyên ngành nâng cao trình độ và kỹ năng.
- Công ty tài trợ cho sinh viên năm 4 chuyên nghành Kỹ Thuật Phân Tích & Đảm Bảo Chất Lượng 10.000.000đ (mười triệu đồng) tương đương với 3 suất học bổng trong một năm học đối với các sinh viên có số điểm cao nhất đồng thời là sinh viên được nhà trường đánh giá xuất sắc nhất của khoa. Đối với các sinh viên nhân học bổng của công ty sẽ được tham gia thực tập tại công ty ít nhất 3 tháng và sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty. Thời gian & thời hạn áp dụng dựa trên lịch trình làm việc cụ thể thống nhất giữa đại diện phía Nhà trường và Công ty.
- Mời công ty tham gia ngày hội tuyển dụng của nhà trường hàng năm.

Khoa Công nghệ Hóa học

61

31/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PQC HOSPITALITY

- Nhận sinh viên thực tập các chuyên môn liên quan của PQC;
- Ưu tiên nhận sv làm việc bán thời gian để giúp nâng cao tay nghề, kinh nghiệm thực tế song hành quá trình học khi được trường giới thiệu;
- Ưu tiên tuyển sinh sv trường, phối hợp đặt hàng trang giảng dạy để tạo nguồn lực từ lúc tuyển - dạy - hành - cơ hội nghề nghiệp;
- PQC hỗ trợ các hoạt động chuyên môn trong giới hạn cho phép

Cấp Trường

62

2019

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG NAM HẢI

Hướng dẫn thực tập, hỗ trợ sinh viên

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

63

2019

CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG STG

Liên kết đào tạo, hướng dẫn thực tập, hỗ trợ sinh viên

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

64

2019

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN HẢI SẢN 404

Tạo điều kiện cho sinh viên đến tham quan, kiến tập, thực tập. Tiếp nhận sinh viên  vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

65

2019

CÔNG TY TNHH VẠN THỊNH

Tạo điều kiện cho sinh viên đến tham quan, kiến tập, thực tập. Tiếp nhận sinh viên  vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

66

2019

CÔNG TY TNHH SX-TM KHOA THỦY SẢN GOLD STAR

Tạo điều kiện cho sinh viên đến tham quan, kiến tập, thực tập. Tiếp nhận sinh viên  vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

67

2019

CÔNG TY TNHH SX-TM KHOA THỦY SẢN SAO VIỆT

Tạo điều kiện cho sinh viên đến tham quan, kiến tập, thực tập. Tiếp nhận sinh viên  vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Thủy sản

68

19/01/2019

CLB DOANH NHÂN & QUẢN TRỊ - DỰ ÁN THE ORIENTOR

Hai bên cùng phối hợp tổ chức các sự kiện, tọa đàm, hội thảo,… làm cầu nối giao lưu giữa sv, người trẻ, và các doanh nhân trong dự án The Orientor

Cấp Trường

69

20/03/2019

CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM

- Hợp tác về việc thực hiện chương trình "Gắn kết Doanh nghiệp và Nhà trường";
- Hỗ trợ sv kiến tập, thực tập, cơ hội nghề nghiệp cho sv, …

Cấp Trường

70

05/4/2019

MẠNG LƯỚI KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM

- Hỗ trợ sinh viên trường HUFI cũng như các bạn tham gia trong Startup Journey liên kết với các hiệp hội Doanh nghiệp, vườn ươm Doanh nghiệp, thực tập tại các tập đoàn, công ty Mạng lưới Khởi nghiệp Việt Nam;
- Phối hợp tổ chức các sự kiện, tọa đàm, hội thảo,... làm cầu nối giao lưu giữ sinh viên, người trẻ, nhà đầu tư, nhà khoa học, cơ quan nhà nước và các Doanh nghiệp trong ngành.

Cấp Trường

71

17/5/2019

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (SIHUB)

Hai bên muốn xúc tiến hợp tác khai thác hệ thống hạ tầng thiết bị đã được Thành phố đầu tư cho SIHUB để xây dựng thành phòng thí nghiệm thiết kế mở (OPEN LAB) với mục đích:
'- Ứng dụng hệ thống hạ tầng, thiết bị, phần mềm đã được đầu tư cho Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp và nghiên cứu khoa học.
- Tạo không gian kết nối Doanh nghiệp, Trường đại học, Viện nghiên cứu để tham gia góp ý xây dựng và triển khai các chương trình kế hoạch của thành phố về phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, công nghiệp hỗ trợ...
- Thúc để hoạt động ĐMST trong cộng đồng doanh nghiệp để nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Lĩnh vực hợp tác:
 - Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm đánh giá chất lượng máy móc thiết bị.
 - Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm khuôn nhựa, khuôn dập, khuôn dập liên hoàn.
 - Nghiên cứu công nghệ đúc kim loại, công nghệ ép nhựa, công nghệ in 3D …
 - Nghiên cứu sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành Cơ khí - Điện.
 - Tìm kiếm, xúc tiến hoạt động chuyển giao công nghệ.
 Bất kể hoạt động nào có thể là sự quan tâm chung của hai bên có thể được bổ sung vào các hoạt động hỗ trợ nêu trên với sự đồng ý của hai bên.

Cấp Trường

72

18/6/2019

Uỷ quyền thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu

Cấp Trường

73

19/9/2019

CÔNG TY TNHH LỐP ADVANCE VIỆT NAM

Đào tạo nhân tài ngành kỹ thuật DN;
Triển khai các buổi hội thảo tuyển dụng trong trường học (cơ khí chế tạo, tự động hóa, kỹ thuật cơ điện, kỹ thuật điện, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật hóa học, bảo trì máy, công nhân điện, vận hành máy,…);
Triển khai các hoạt động tìm hiểu về kiến thức cơ bản của lốp xe tại trường học

Cấp Trường

74

27/12/2019

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÙY DƯƠNG - ĐỨC BÌNH

- Hỗ trợ thực tập và tạo cơ hội việc làm
- Hợp tác đào tạo và Hỗ trợ chuyên gia
- Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên
- Các hình thực hợp tác khác theo nhu cầu của hai bên

Khoa Du lịch và Ẩm thực

75

27/12/2019

KHÁCH SẠN HOLIDAY INN & SUITES SAI GON AIRPORT

- Tạo điều kiện cho sinh viên của trường có cơ hội kiến tập, thực tập thực tế tại doanh nghiệp
- Doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng CTDT cho nhà trường để chương trình đào tạo của trường sát với thực tế tại doanh nghiệp
- Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

Cấp trường và
Khoa Du lịch và Ẩm thực

76

2019 đến 06/2021

CÔNG TY TNHH TM DV THÁI BÌNH THỊNH VƯỢNG

Cung cấp dịch vụ vệ sinh, giữ xe cho nhà trường

Trung tâm Dịch vụ

77

2019-2020

CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐẠI PHÁT

Tạo điều kiện cho sinh viên kiến tập, thực tập.

Khoa Công nghệ Thông tin

78

2019-2020

CÔNG TY TNHH PIZITECH

Tạo điều kiện cho sinh viên kiến tập, thực tập.

Khoa Công nghệ Thông tin

79

2019-2020

CÔNG TY BNK SOLUTION

Tạo điều kiện cho sinh viên kiến tập, thực tập.

Khoa Công nghệ Thông tin

80

2019-2020

CÔNG TY TNHH AZIWORLD

Tạo điều kiện cho sinh viên kiến tập, thực tập.

Khoa Công nghệ Thông tin

81

2020

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT TOÀN DANH

Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập.

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

82

2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

83

2020

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TSL

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

84

2020

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TP. HỒ CHÍ MINH

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

85

2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

86

2020

CÔNG TY TNHH PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM VIỆT TÍN

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

87

2020

NHÀ MÁY BIA VIỄN ĐÔNG

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

88

2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV THIÊN MINH V.N

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

89

2020

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

90

2020

TRANG TRẠI NẤM HOA MỘC

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

91

2020

VIỆN SINH HỌC NHIỆT ĐỚI TP.HCM

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

92

2020

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AOTANICA

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

93

2020

CÔNG TY TNHH TUV SUD VIỆT NAM

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

94

2020

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TP HCM

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

95

2020

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LIÊN HIỆP PHÁT

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

96

2020

PHÂN VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

97

2020

CTY TNHH GIÁM ĐỊNH & CHỨNG NHẬN SAIGONCERT

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

98

2020

VIỆN PASTEUR TP HỒ CHÍ MINH

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

99

2020

CÔNG TY TNHH NAMGANO

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

##

2020

CÔNG TY TNHH SX TM VHF

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

##

2020

CÔNG TY TNHH THỦY CANH MIỀN NAM

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

##

2020

TRUNG TÂM SÂM VÀ DƯỢC LIỆU

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Sinh học

##

23/6/2020

CÔNG TYTNHH SAILUN VIỆT NAM

- Tiếp nhận sinh viên thực tập các chuyên môn liên quan của các ngành Cơ khí, điện, hóa vật liệu mà nhà trường có nhu cầu;
- Luôn sẵn sàng mời giảng viên và sinh viên của trường đến tham quan, chi phí đưa đón và ăn trưa do công ty tài trợ;
- Công ty ưu tiên tuyển sinh sinh viên trường, phối hợp đặt hàng trong giảng dạy để tạo nguồn từ lúc tuyển - dạy - hành – cơ hội nghề nghiệp...

Cấp Trường

##

'01/8/2020

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN DAMREY

-Nhận sinh viên thực tập ngành điện công nghiệp, điện NLMT, Hồ Bơi
- Hướng dẫn sinh viên làm việc tại công trình thực tế

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

##

20/8/2020

CÔNG TY TNHH ACACY

- Tiếp nhận sinh viên thực tập;
- Ưu tiên tuyển dụng sinh viên đã và sắp tốt nghiệp trong năm, sinh viên tìm việc bán thời gian tại trường bằng cách phối hợp thông qua việc phỏng vấn trực tiếp tại trường. - -- Tổ chức Ngày hội tuyển dụng nhằm giúp sinh viên tìm việc làm phù hợp, nâng cao tay nghề, kinh nghiệm thực tế song hành quá trình học khi được trường giới thiệu.
tổ chức các hoạt động hướng nghiệp - việc làm và phối hợp HUF hỗ trợ các hoạt động truyền thông trong giới hạn cho phép bao gồm:
'- Tham gia các hoạt động chia sẻ việc làm và hướng nghiệp cho sinh viên năm 3 và năm cuối hoặc sinh viên thực tập/kiến tập trực tiếp tại trường.
- Tùy theo tình hình thực tế và kế hoạch từng năm, Bên B dự kiến kế hoạch tổ chức các chương trình về workshop, livestream phỏng vấn trực tuyến theo chủ đề Nhân sự - Quản trị kinh doanh (Sale, trưng bày, bán hàng) – Nhóm ngành kỹ thuật đặc thù: Công nghệ sinh học, Điện – Điện lạnh, Công nghiệp thực phẩm mà cả 2 bên cùng thống nhất về thời gian và nội dung.

Cấp Trường

##

09-10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN PROMAN

Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

##

10/2020

CÔNG TY TNHH ANH EM CACAO VIỆT NAM

Ký biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, chuyển giao và hỗ trợ đào tạo

Khoa Công nghệ Thực phẩm

##

26/11/2020

CÔNG TY TNHH MŨI TÊN VÀNG (MTV)

Phối hợp triển khai các hoạt động như Công ty Mũi Tên Vàng sẽ hỗ trợ, tài trợ, đào tạo và hướng dẫn giảng viên, sinh viên sử dụng phần mềm quản lý bán hàng với mục đích giảng dạy sinh viên và hỗ trợ hoạt động chuyên môn trong giới hạn cho phép của công ty về hai phần mềm: Quản lý bán hàng Fast Sales và Quản lý nhà hàng Cafe Fast Cook.

Cấp Trường

##

01/12/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG

1. Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
- Hai bên cùng phối hợp tham gia đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học, Công nghệ chế biến thuỷ sản, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật môi trường đáp ứng nhu cầu thực tế phù hợp với năng lực và nhu cầu hai bên.
-Hợp tác khai thác năng lực trang thiết bị của hai bên phục vụ cho các dự án nghiên cứu và chương trình đào tạo theo thỏa thuận hợp tác.
-Nhà trường phối hợp Công ty cung cấp các giải pháp công nghệ trong khả năng của Nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.
-Nhà trường mời cán bộ kỹ thuật của Công ty hoặc ngược lại tham gia công tác chuyên môn và tư vấn cho phòng thí nghiệm, dự án nghiên cứu của Công ty hoặc của Nhà trường.
-Đồng tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành.
-Chia sẻ thông tin các kết quả nghiên cứu chung và có nghĩa vụ bảo mật thông tin. Khi một bên muốn công bố hoặc chia sẻ thông tin cho bên thứ ba về kết quả nghiên cứu chung thì phải có sự chấp thuận bằng văn bản của bên còn lại. Quyền sở hữu kết quả nghiên cứu của mỗi chương trình, dự án cụ thể sẽ được quyết định dựa trên cơ sở đóng góp tài chính của mỗi bên và được thống nhất trong từng trường hợp cụ thể.
2. Hợp tác chuyên môn
-Phối hợp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cả hai bên dưới các hình thức hội thảo chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn.
-Hai bên tạo điều kiện cho nhân sự tham quan, thực tập thực tế ngắn hạn và dài hạn tại các xưởng, phòng thí nghiệm của nhau.
-Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn cho các đơn vị có nhu cầu theo chức năng và khả năng của hai bên.
-Phía Công ty hỗ trợ sinh viên các ngành của Trường tham quan kiến tập, thực tập và tuyển dụng việc làm tại Công ty. Cụ thể, Công ty tiếp nhận 40 sinh viên kiến tập, 40 sinh viên thực tập và 40 việc làm cho sinh viên tốt nghiệp hàng năm.
-Hàng năm Công ty tài trợ cho sinh viên Nhà trường 05 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3.000.000 VNĐ (ba triệu đồng).
-Công ty tham gia tư vấn và góp ý cho các chương trình đào tạo của Nhà trường.
Mời Công ty tham gia ngày hội tuyển dụng của Nhà trường hàng năm

Khoa Công nghệ Hóa học

##

tháng 5/2021

MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ÂU MỸ

Hỗ trợ sinh viên triển khai ý tưởng kinh doanh vào thực tế, tạo cơ hội để sinh viên giao lưu, học tập kinh nghiệm với các doanh nhân thành đạt. Đồng thời phối hợp với Nhà trường tổ chức chuỗi sự kiện về chương trình khởi nghiệp dành cho sinh viên: gồm
1. Khóa đào tạo 03 ngày về Khởi nghiệp kinh kinh doanh đối tượng: Sinh viên năm 3-4 yêu thích kinh doanh. Số lượng 40 Sinh viên.
2.Buổi giao lưu Khởi nghiệp với các doanh nhân cho sinh viên của trường
3. Cuộc thi khởi nghiệp cấp trường, hướng dẫn sinh viên viết dự án khởi nghiệp kinh doanh, bố trí giám khảo chấm chọn dự án.
4. Mentor các dự án của sinh viên tham gia cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (VCCI) tổ chức
5. phối hợp tổ chức Lớp TOT bồi dưỡng kiến thức Khởi nghiệp kinh doanh cho giảng viên

Cấp Trường

##

06/4/2021

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP KHU VỰC PHÍA NAM VÀ TẠP CHÍ DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP (VCCI)

1.Tiếp nhận thực tập sinh HUFI thuộc các ngành chuyên môn liên quan;
2. Ưu tiên tuyển dụng sinh viên đã và sắp tốt nghiệp trong năm, sinh viên tìm việc bán thời gian tại trường của Bên A bằng cách phối hợp thông qua việc phỏng vấn trực tiếp tại trường. Tổ chức Ngày hội tuyển dụng nhằm giúp sinh viên tìm việc làm phù hợp, nâng cao tay nghề, kinh nghiệm thực tế song hành quá trình học khi được trường giới thiệu.
3. Phối hợp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp - việc làm và hỗ trợ các hoạt động truyền thông trong giới hạn cho phép bao gồm:
- Tham gia các hoạt động chia sẻ việc làm và hướng nghiệp cho sinh viên năm 3 và năm cuối hoặc sinh viên thực tập/kiến tập trực tiếp tại trường.
- Tùy theo tình hình thực tế và kế hoạch từng năm, Bên B dự kiến kế hoạch tổ chức các chương trình về workshop, livestream phỏng vấn trực tuyến theo chủ đề Nhân sự - Quản trị kinh doanh (Sale, trưng bày, bán hàng) – Nhóm ngành kỹ thuật đặc thù: Công nghệ sinh học, Điện – Điện lạnh, Công nghiệp thực phẩm mà cả 2 bên cùng thống nhất về thời gian và nội dung.

Cấp Trường

##

13/4/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHÂN SỰ ÁNH SÁNG (LIGHT HUMAN)

- Ưu tiên tiếp nhận thực tập sinh, tuyển dụng sinh viên HUFI; định kỳ hoặc đột suất cung cấp thông tin tuyển dụng để HUFI giới thiệu trên bản tin, trang web của Bên B;
- Tạo điều kiện cho sinh viên HUFI (sinh viên có thể đi làm 6 buổi/tuần và không nợ bất kỳ môn nào) được tham gia môi trường thực tế, tiếp cận thực tế tại cơ quan/đơn vị, áp dụng các kiến thức đã được học vào việc phân tích, giải quyết các vấn đề thực tế, từ đó mang lại cho sinh viên những kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về yêu cầu của ngành và xã hội; tạo điều kiện cho CTY có điều kiện tiếp xúc, rèn luyện, đánh giá và tuyển sớm các em sinh viên đủ khả năng đáp ứng nhu cầu nhân sự ngày càng tăng của bên A. Gửi báo cáo định kỳ về chất lượng sinh viên cho bên Bên B;
- Tham gia góp ý, soạn thảo và điều chỉnh chương trình đào tạo, nội dung các môn học theo đề nghị của Bên B để giúp chất lượng đào tạo của Bên B tiệm cận thực tiễn và sinh viên được tuyển dụng có thể làm việc ngay theo yêu cầu của Bên A;
- Phối hợp trong công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên bên B;
- Phối hợp tổ chức học kỳ tại doanh nghiệp (Bên A tổ chức đào tạo sinh viên theo hình thức thực tế tại doanh nghiệp, chi phí đào tạo do Bên B thanh toán);
- Xem xét tài trợ học bổng cho sinh viên vượt khó học tập hoặc học bổng khuyến khích, hỗ trợ cơ sở vật chất giáo dục (nếu có);
- Mời Bên B tham dự các hoạt động liên quan chương trình hợp tác, các sự kiện có liên quan của Bên A;
- Tham gia các hoạt động có liên quan do Bên B tổ chức, các hoạt động hỗ trợ, tài trợ, kết nối sâu với Nhà trường…;
- Đặt logo của Bên B trên website của bên A với vai trò là đối tác trong các sự kiện có liên quan.

Cấp Trường

##

Theo dự án

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP THIÊN ĐƯỜNG

Tư vấn sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm & Tư vấn tuyển dụng

Khoa Công nghệ Thực phẩm

##

Dài hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ SÂM TIẾN VUA

Nghiên cứu, tư vấn phát triển sản phẩm, sản xuất & bảo đảm chất lượng sản phẩm

Khoa Công nghệ Thực phẩm

##

Theo dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN GOODY GROUP

Nghiên cứu, tư vấn phát triển sản phẩm, sản xuất & bảo đảm chất lượng sản phẩm

Khoa Công nghệ Thực phẩm

##

Theo dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Nghiên cứu, tư vấn phát triển sản phẩm, sản xuất & bảo đảm chất lượng sản phẩm

Khoa Công nghệ Thực phẩm

##

10 năm

CÔNG TY LIÊN DOANH PHAM ASSET

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập. Tiếp nhận sinh viên  vào làm việc sau khi ra trường

Khoa Công nghệ Thực phẩm

##

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SEGYE

Hướng dẫn sinh viên thực tập

Khoa Công nghệ Thực phẩm

##

 

CÔNG TY TNHH KEWPIE VIỆT NAM

- Tăng cường mối quan hệ giữa trường HUFI và KEWPIE VIET NAM và phát huy lợi thế của các bên
- Tạo cơ hợi cho sinh viên HUFI đi thực tập tại doanh nghiệp
- Doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng CTDT cho nhà trường để chương trình đào tạo của trường sát với thực tế tại doanh nghiệp
- Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp
- Cung cấp nguồn lao động có trình độ đại học cho công ty

Cấp trường và
Khoa Du lịch và Ẩm thực

##

 

CÔNG TY TNHH TM DV ĐÔNG VINH

Liên kết đào tạo, hướng dẫn thực tập, hỗ trợ sinh viên

Khoa Môi trường - Tài Nguyên và Biến đổi khí hậu

##

 

CÔNG TY CP TM DV VÀ ĐẦU TƯ ÂU MỸ - AEC

Liên kết đào tạo, hướng dẫn thực tập, hỗ trợ sinh viên

Khoa Môi trường - Tài Nguyên và Biến đổi khí hậu

##

2 tháng

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG VINH

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí

##

2 tháng

CÔNG TY MAXLIGHTPRO COMPANY LIMITED

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí

##

2 tháng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AUTOSS

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí

##

2 tháng

CÔNG TY TNHH TMDV HUỲNH PHÚC VĂN

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí

##

2 tháng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí

##

2 tháng

CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIA BẢO

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí

##

2 tháng

CÔNG TY TNHH VJ ENGINEERING VIỆT NAM

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí

##

2 tháng

CÔNG TY TNHH SX-TM PHANA

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí

##

2 tháng

CÔNG TY TNHH SX TM DV VT LONG GIANG

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí

##

2 tháng

CÔNG TY ĐỈNH AN

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí

##

2 tháng

CÔNG TY TNHH MTV CỎ MAY AUTOMATION

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí

##

2 tháng

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA CNV

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí

##

2 tháng

CÔNG TY TINH CHẾ TẠO MÁY 3C (ROBOT 3T)

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí

##

2 tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí

##

2 tháng

CÔNG TY CƠ KHÍ BÁCH KHOA

Tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập.

Khoa Công nghệ Cơ khí