Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa. Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm trao đổi những vấn đề, những giải pháp phát triển công tác giảng dạy và học tập trong lĩnh vực Tài chính và Kế toán của Khoa Tài chính – Kế toán.

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Chủ đề “Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm khoa học – công nghệ vào việc dạy và học

- Thời gian: 8h00 - Thbảy, ngày 14 tháng 5 năm 2022

- Địa điểm: Phòng họp nhà C – Tầng 3.

TT TS&TT