Thư mời Viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế về Kinh tế năm 2024

International Conference on Economics (ICE 2024)

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu về kinh tế trong và ngoài nước, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT) cùng Đại học Tokai (Nhật Bản), Viện Khoa học Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA) và Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Quốc tế về Kinh tế năm 2024 với chủ đề “Vai trò tài chính xanh, đổi mới và sáng tạo cho sự phát triển bền vững”.

Hội thảo có các chủ đề trong Kinh tế, Kinh tế năng lượng và Năng lượng chính sách; Tiếp thị, Quản lý, Kinh doanh quốc tế, Quản lý nguồn nhân lực; Quản trị khách sạn, Du lịch, Quản trị Ẩm thực; Chuyển đổi kỹ thuật số; Tài chính số, Đổi mới công nghệ xanh, Trái phiếu xanh, Tài chính khí hậu, Công nghệ tài chính, Kế toán phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội và môi trường.

Các bài gửi tham gia Hội thảo sẽ được Hội đồng thẩm định xem xét xuất bản trong chỉ số trích dẫn kỷ yếu hội thảo (ISBN). Ngoài ra, các bài báo được xem xét để đề xuất xuất bản trên các tạp chí thuộc nhóm ISI/Scopus và các nhà xuất bản lớn hoặc số đặc biệt trên Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương.

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo Quốc tế về Kinh tế năm 2024, trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ, viên chức, học viên cao học, nghiên cứu sinh viết bài tham gia Hội thảo.

 

Thông tin liên quan đến bài viết tham gia Hội thảo