Tin tức, thông báo

Thông báo viết bài báo và tham gia Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 5 năm 2023

Thông báo viết bài báo và tham gia Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 5 năm 2023 Mới

Thông báo về việc viết bài báo và tham gia Hội nghị khoa học trẻ lần 5 năm 2023

Thông báo đề xuất nhiệm vụ cấp tỉnh nông thôn mới 2021-2025 tại Đắk Lắk năm 2024

Thông báo đề xuất nhiệm vụ cấp tỉnh nông thôn mới 2021-2025 tại Đắk Lắk năm 2024 Mới

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp Quốc gia thực hiện tại Đắk Lắk 2024

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cấp Quốc gia thực hiện tại Đắk Lắk 2024 Mới

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghẹ cấp Quốc gia thực hiện tại Đắk Lắk năm 2024

Thông báo đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện năm 2023 thuộc chương trình cấp quốc gia

Thông báo đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện năm 2023 thuộc chương trình cấp quốc gia Mới

Thông báo về việc đề xuất các dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2023 thuộc chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2020

Quyết định thành lập Hội đồng biên tập tạp chí KHCN và Thực phẩm

Quyết định thành lập Hội đồng biên tập tạp chí KHCN và Thực phẩm Mới

Quyết định thành lập Hội đồng biên tập tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Quyết định điều chỉnh danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Quyết định điều chỉnh danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Mới

Điều chỉnh danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Đắk Lắk năm 2024 Mới

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Daklak năm 2024

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia tỉnh Kiên Giang năm 2024

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia tỉnh Kiên Giang năm 2024 Mới

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Tây ninh 2024

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Tây ninh 2024 Mới

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Tây ninh 2024

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng ngãi năm 2024

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng ngãi năm 2024 Mới

Thông báo Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng ngãi năm 2024

Thông báo tổ chức xét tặng GT KH&CN dành cho SV năm 2023

Thông báo tổ chức xét tặng GT KH&CN dành cho SV năm 2023 Mới

Thông báo tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023

Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN 2023

Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN 2023 Mới

Thong-bao-tuyen-chon-to-chuc-chu-tri-va-ca-nhan-chu-nhiem-nv-khcn-20230209035402-e

1 2 3 4 5 > >>