Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi SV NCKH năm học 2021-2022 . Nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần chủ động, năng lực tư duy sáng tạo và trí tuệ của Sinh viên để tìm tòi và khám phá vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong đời sống và xã hội.

Thông báo tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi SV NCKH năm học 2021-2022
Thời gian tổ chức: 7h30 đến 12h00 ngày 20.09.2022
Địa điểm tổ chức: Hội trường C - Tầng 3 Trung tâm thư viện