Thông báo

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên.

Thông báo 446/TB-DCT ngày 22/5/2024 về việc đăng ký học tiếng Hàn tạo nguồn

Thông báo 446/TB-DCT ngày 22/5/2024 về việc đăng ký học tiếng Hàn tạo nguồn

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký học tiếng Hàn tạo nguồn.

Thông báo 445/TB-DCT ngày 22/5/2024 về việc đăng ký học tiếng Nhật tạo nguồn

Thông báo 445/TB-DCT ngày 22/5/2024 về việc đăng ký học tiếng Nhật tạo nguồn

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký học tiếng Nhật tạo nguồn.

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi/, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

Thông báo đăng ký học phần học kỳ I năm học 2024-2025

Thông báo đăng ký học phần học kỳ I năm học 2024-2025

Thông báo đăng ký học phần học kỳ I năm học 2024-2025

1 2 3 4 5 > >>