Thông báo

Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Về việc phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Quyết định số 1093 về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Quyết định số 1093 về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đối với sinh viên.