Thông báo

Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2023 - 2024

Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2023 - 2024.

Thông báo về việc rút học phí sinh viên nhập học năm học 2023-2024

Thông báo về việc rút học phí sinh viên nhập học năm học 2023-2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc rút học phí sinh viên nhập học năm học 2023-2024.

Thông báo về việc công nợ nội trú ký túc xá năm 2023-2024

Thông báo về việc công nợ nội trú ký túc xá năm 2023-2024

Trung tâm Ký túc xá sinh viên thông báo đến sinh viên khóa 14 đăng ký lưu trú KTX năm học 2023-2024 như sau:

Quyết định giao nhiệm vụ đề tài giảng viên năm học 2023-2024

Quyết định giao nhiệm vụ đề tài giảng viên năm học 2023-2024

Quyết định giao nhiệm vụ đề tài giảng viên năm học 2023-2024

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện SK cấp Trường 2023-2024

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện SK cấp Trường 2023-2024

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện SK cấp Trường 2023-2024

Quy định thi kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định thi kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định thi kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2402/QĐ-DCT, ngày 22 tháng 8 năm 2023)

Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-DCT, ngày 22 tháng 8 năm 2023)

Quy định về công tác tuyên truyền tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định về công tác tuyên truyền tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định về công tác tuyên truyền tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2388/QĐ-DCT, ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Nhà trường

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023.

Thông báo về việc tổ chức thi cuối học kỳ 3 năm học 2022-2023

Thông báo về việc tổ chức thi cuối học kỳ 3 năm học 2022-2023

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức thi cuối học kỳ 3 năm học 2022-2023.

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi TRỰC TIẾP & TRỰC TUYẾN "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin NÂNG CAO" khai giảng dự kiến 30/08/2023

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi TRỰC TIẾP & TRỰC TUYẾN "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin NÂNG CAO" khai giảng dự kiến 30/08/2023

Cập nhật kiến thức và các kỹ năng ứng dụng CNTT (Word – Excel – Powerpoint – Project nâng cao). Ôn tập kiến thức nhanh, đúng trọng tâm để tự tin hoàn thành tốt bài thi lấy chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao.

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi TRỰC TIẾP & TRỰC TUYẾN "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin CƠ BẢN " khai giảng dự kiến 30/08/2023

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi TRỰC TIẾP & TRỰC TUYẾN "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin CƠ BẢN " khai giảng dự kiến 30/08/2023

Cập nhật kiến thức và các kỹ năng ứng dụng CNTT (Word – Excel – Powerpoint – Internet Căn Bản). Ôn tập kiến thức nhanh, đúng trọng tâm để tự tin hoàn thành tốt bài thi lấy chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.

<< < 1 2 3 4 5 > >>