Thông báo

Thông báo về việc đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ dành cho sinh viên hệ đại học

Thông báo về việc đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ dành cho sinh viên hệ đại học

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ dành cho sinh viên hệ đại học.

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi TRỰC TUYẾN "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin CƠ BẢN " khai giảng dự kiến 12/03/24

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi TRỰC TUYẾN "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin CƠ BẢN " khai giảng dự kiến 12/03/24

Chương trình tặng hoa 8/3 cho phái nữ số lượng có hạn chỉ có 100 bông cho 100 bạn nữ đăng ký đầu tiên tại TT CNTT

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi TRỰC TUYẾN "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin NÂNG CAO" khai giảng dự kiến 12/03/24

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi TRỰC TUYẾN "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin NÂNG CAO" khai giảng dự kiến 12/03/24

Chương trình tặng hoa 8/3 cho phái nữ số lượng có hạn chỉ có 100 bông cho 100 bạn nữ đăng ký đầu tiên tại TT CNTT

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024.

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2024

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2024.

Thông báo về việc đối thoại với đại diện sinh viên năm học 2023-2024

Thông báo về việc đối thoại với đại diện sinh viên năm học 2023-2024

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, Nhà trường tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với đại diện sinh viên các lớp thuộc trường như sau

Thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 12ĐH

Thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 12ĐH

Nhằm mục đích kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe và hoàn thành đầy đủ hồ sơ xét tốt nghiệp ra trường cho sinh viên khóa cuối, Nhà trường thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức KSK định kỳ năm học 2023-2024 như sau:

Thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức khám sức khỏe đầu vào năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 14ĐH

Thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức khám sức khỏe đầu vào năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 14ĐH

Nhằm mục đích kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe và hoàn thành đầy đủ hồ sơ nhập học cho sinh viên khóa 14 (tân sinh viên), Nhà trường thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức KSK đầu vào năm học 2023-2024 như sau:

<< < 1 2 3 4 5 > >>