Thông báo

Thông báo tuyển du học sinh vừa học vừa làm tại Úc (VISA 500)

Thông báo tuyển du học sinh vừa học vừa làm tại Úc (VISA 500)

Trường Đại học Công Thương TP.HCM thông báo đến toàn thể sinh viên tham gia đăng ký chương trình du học sinh vừa học vừa làm tại Úc (VISA 500) cụ thể như sau:

Thông báo học bổng du học Hàn Quốc

Thông báo học bổng du học Hàn Quốc

Trường Đại học Công Thương TP.HCM thông báo đến toàn thể sinh viên tham gia đăng ký chương trình du học Hàn Quốc kỳ 3/2025 cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 1)

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 1)

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 1)

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024.

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 1 năm 2024

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 1 năm 2024.

Đăng ký tham gia chương trình học bổng Du học Hàn Quốc tháng 9/2024

Đăng ký tham gia chương trình học bổng Du học Hàn Quốc tháng 9/2024

Theo ủy quyền của đối tác Hàn Quốc, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên tham gia đăng ký chương trình du học Hàn Quốc kỳ tháng 9/2024.

Đăng ký tham gia chương trình Du học trao đổi sinh viên tại Hàn Quốc tháng 9/2024 (Chương trình học bổng 100% học phí)

Đăng ký tham gia chương trình Du học trao đổi sinh viên tại Hàn Quốc tháng 9/2024 (Chương trình học bổng 100% học phí)

Theo ủy quyền của đối tác Hàn Quốc, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên tham gia đăng ký chương trình du học Hàn Quốc kỳ tháng 9/2024.

Thông báo đề xuất xét duyệt Đề tài Cấp Trường năm 2024-2025

Thông báo đề xuất xét duyệt Đề tài Cấp Trường năm 2024-2025

Thông báo đề xuất xét duyệt giao nhiệm vụ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ dành cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thực hiện Đề tài Cấp Trường năm 2024-2025

<< < 1 2 3 4 5 > >>