Lưu ý:  Để đảm bảo hiệu quả của công tác tổ chức, BTC đề nghị BCH Liên chi đoàn của các đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm các CLB đội nhóm trực thuộc Trường cung cấp thông tin 01 đại biểu đại diện cho BCH/BCN tham dự Hội nghị về Ban tổ chức (thông qua số zalo 0965454369 - thầy Nguyễn Văn Dung), trước 16h00 ngày 22/6/2022. Thông tin đại biểu đại diện gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác/học tập, số điện thoại.