Thông báo tuyển sinh

Thông báo học bổng du học Thạc sỹ Hàn Quốc

Thông báo học bổng du học Thạc sỹ Hàn Quốc Mới

Trường Đại học Công Thương TP.HCM thông báo đến toàn thể sinh viên tham gia đăng ký chương trình học bổng du học Thạc sỹ Hàn Quốc cụ thể như sau:

Thông báo tiến cử sinh viên đi thực tập có hưởng lương tại tỉnh Yamaguchi, Hiroshima Nhật Bản

Thông báo tiến cử sinh viên đi thực tập có hưởng lương tại tỉnh Yamaguchi, Hiroshima Nhật Bản Mới

Trường Đại học Công Thương TP.HCM thông báo đến toàn thể sinh viên tham gia đăng ký chương trình tiến cử sinh viên đi thực tập có hưởng lương tại tỉnh Yamaguchi, Hiroshima Nhật Bản cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lao động đi làm việc Nhật Bản

Thông báo tuyển sinh lao động đi làm việc Nhật Bản Mới

Trường Đại học Công Thương TP.HCM thông báo đến toàn thể sinh viên tham gia đăng ký chương trình tuyển sinh lao động đi làm việc Nhật Bản cụ thể như sau:

Thông báo tiến cử sinh viên đi thực tập có hưởng lương tại Nhật Bản

Thông báo tiến cử sinh viên đi thực tập có hưởng lương tại Nhật Bản Mới

Trường Đại học Công Thương TP.HCM thông báo đến toàn thể sinh viên tham gia đăng ký chương trình tiến cử sinh viên đi thực tập có hưởng lương tại Nhật Bản cụ thể như sau:

Thông báo tuyển du học sinh vừa học vừa làm tại Úc (VISA 500)

Thông báo tuyển du học sinh vừa học vừa làm tại Úc (VISA 500) Mới

Trường Đại học Công Thương TP.HCM thông báo đến toàn thể sinh viên tham gia đăng ký chương trình du học sinh vừa học vừa làm tại Úc (VISA 500) cụ thể như sau:

Thông báo học bổng du học Hàn Quốc

Thông báo học bổng du học Hàn Quốc Mới

Trường Đại học Công Thương TP.HCM thông báo đến toàn thể sinh viên tham gia đăng ký chương trình du học Hàn Quốc kỳ 3/2025 cụ thể như sau:

Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật doanh nghiệp

Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật doanh nghiệp Mới

Trung tâm tư vấn pháp luật thông báo mở lớp bồi dưỡng pháp lý chyên sâu về “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại, những vấn đề cần lưu ý trong thực tiễn áp dụng”.

Thông báo mức học phí năm học 2022 - 2023

Thông báo mức học phí năm học 2022 - 2023 Mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức học phí năm học 2022 - 2023.

Thông báo Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II năm 2022

Thông báo Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II năm 2022 Mới

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II năm 2022

1 2 > >>