Thông báo

Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2023 - 2024

Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch nghỉ hè năm học 2023 - 2024.

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (đợt 5)

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (đợt 5)

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (đợt 5)

Buổi sinh hoạt đầu khóa Nghiên cứu sinh khóa 2023 và Cao học khóa 2023-đợt 2

Buổi sinh hoạt đầu khóa Nghiên cứu sinh khóa 2023 và Cao học khóa 2023-đợt 2

Nhằm mục đích cung cấp cho người học thông tin về định hướng nghiên cứu, học tập và các quy định, quy chế đào tạo, Trường Đại học Công Thương TP.HCM tổ chức buổi Sinh hoạt đầu khóa vào ngày 08/6/2024 tại phòng họp C.306 cho Nghiên cứu sinh khóa tuyển...

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023-2024 (đợt 2)

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023-2024 (đợt 2)

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 2)

1 2 3 4 5 > >>