Thông báo

Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2023 - 2024

Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch nghỉ hè năm học 2023 - 2024.

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (đợt 5)

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (đợt 5)

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (đợt 5)

Buổi sinh hoạt đầu khóa Nghiên cứu sinh khóa 2023 và Cao học khóa 2023-đợt 2

Buổi sinh hoạt đầu khóa Nghiên cứu sinh khóa 2023 và Cao học khóa 2023-đợt 2

Nhằm mục đích cung cấp cho người học thông tin về định hướng nghiên cứu, học tập và các quy định, quy chế đào tạo, Trường Đại học Công Thương TP.HCM tổ chức buổi Sinh hoạt đầu khóa vào ngày 08/6/2024 tại phòng họp C.306 cho Nghiên cứu sinh khóa tuyển...

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023-2024 (đợt 2)

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023-2024 (đợt 2)

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 2)

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Thông báo 457/TB-DCT ngày 24/5/2024 về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên.

Thông báo 446/TB-DCT ngày 22/5/2024 về việc đăng ký học tiếng Hàn tạo nguồn

Thông báo 446/TB-DCT ngày 22/5/2024 về việc đăng ký học tiếng Hàn tạo nguồn

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký học tiếng Hàn tạo nguồn.

1 2 3 4 5 > >>