Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2024.

🔰 Thời gian:

✅ THỨ 5, NGÀY 09/5/2024: Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp cho học viên, sinh viên tốt nghiệp xếp loại Giỏi, Xuất sắc

✅ THỨ 6, NGÀY 10/5/2024:

- Sáng: Khoa Ngoại ngữ

- Chiều: Khoa Chính trị - Luật; Khoa Sinh học và Môi trường

✅ THỨ 7, NGÀY 11/5/2024: Khoa Quản trị kinh doanh

✅ CHỦ NHẬT, NGÀY 12/5/2024: Khoa Tài chính kế toán

✅ THỨ 2, NGÀY 13/5/2024:

- Sáng: Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Công nghệ cơ khí

- Chiều: Khoa Công nghệ điện, điện tử; Khoa CN May và Thời trang; Khoa Công nghệ hóa học

✅ THỨ 3, NGÀY 14/5/2024: Khoa Công nghệ thực phẩm

✅ THỨ 4, NGÀY 15/5/2024: Khoa Du lịch và Ẩm thực

🔰 Chương trình được phát trực tiếp tại:

+ Facebook https://www.facebook.com/DhCongThuongHCM; https://www.facebook.com/Media.DHCongThuong

+ Youtube https://www.youtube.com/@DHCongthuong 

Ban biên tập website HUIT

TT TS&TT