Quyết định số 789/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Về việc đổi tên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) thành Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT), Nhà trường tổ chức Lễ Công bố và Trao Quyết định đổi tên Trường.

Buổi lễ sẽ được phát trực tiếp tại: Fanpage HUIT - Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh (https://www.facebook.com/DHCongthuong), và youtube (https://www.youtube.com/@DHCongthuong).

 

Ban Biên tập Website HUIT

Tin: TT TS&TT