Ngày 26/6/2020, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm (HUFI) cho:

- PGS. TS Lê Thị Hồng Ánh - Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm - HUFI;

- ThS Thái Doãn Thanh - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - HUFI.

Như vậy, sau gần 02 tháng không có Phó Hiệu trưởng, HUFI đã được bổ sung thêm 02 Phó Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu đã kiện toàn với 03 thành viên.

Việc kiện toàn bộ máy Ban Giám hiệu kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo quản lý của HUFI. Hy vọng với sự đoàn kết và năng lực của tập thể Ban Giám hiệu sẽ tạo ra bước phát triển mới cho HUFI.

Phòng Tổ chức Hành chính