Chiều nay, ngày 31/12, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo khoa, trung tâm.

Theo các quyết định, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Hữu Hoàng giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ cơ khí; Bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Thanh An giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ Hóa học; Bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Hồ Mai Anh giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ may và Thời trang; Bổ nhiệm có thời hạn ông Tiền Tiến Nam giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm thực hành; Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thúy Hà giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin thư viện; Bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Minh Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục phổ thông; Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Doãn Lâm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật.

PGS. TS Nguyễn Xuân Hoàn (ngoài cùng bên phải) – Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Hồ Minh Hùng và Ông Lê Doãn Lâm (giữa).

PGS. TS Lê Thị Hồng Ánh (ngoài cùng bên phải) – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Đỗ Hữu Hoàng và Bà Phạm Hồ Mai Anh.

Th.S Thái Doãn Thanh (ngoài cùng bên trái) – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Tiền Tiến Nam, Bà Nguyễn Thị Thúy Hà và Ông Ngô Thanh An (ngoài cùng bên phải).

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có ý nghĩa quan trọng đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Nhà trường. Với trách nhiệm là một người cán bộ quản lý sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Trung tâm TS&TT