Ngày 11/11/2023, Đại diện Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT) đã tham gia tọa đàm "Đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của người học" do PGS. TS. Lê Đức Ngọc – Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên gia trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục chia sẻ, được tổ chức bởi T3E-QAS với sự tham gia của nhiều thành viên đến từ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong cả nước bằng hình thức trực tuyến qua Zoom meeting. 

Tại buổi tọa đàm PGS. TS. Lê Đức Ngọc đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của người học trong các cơ sở giáo dục.

Quý Thầy/Cô quan tâm đến nội dung buổi tọa đàm có thể theo dõi qua đường link sau: 

Buổi chia sẻ của PGS.TS. Lê Đức Ngọc (Phần 1)

Buổi chia sẻ của PGS.TS. Lê Đức Ngọc (Phần 2)

Buổi chia sẻ của PGS.TS. Lê Đức Ngọc (Phần 3)

Buổi chia sẻ của PGS.TS. Lê Đức Ngọc (Phần 4)

TT.QLCL

Nguồn: T3E-QAS