Nhằm mục tiêu cung cấp các ví dụ thực tiễn nhất cho thấy việc mua sắm bền vững và hợp tác cải thiện hiệu suất môi trường trong chuỗi cung ứng, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Khoa Kinh doanh thuộc Đại học RMIT Việt Nam; Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực, thực phẩm Việt Nam tổ chức Hội thảo "Chuỗi cung ứng nông nghiệp: Từ thu mua bền vững đến quản lý chất thải".

- Thời gian: 13:00 - 16:00, ngày 25/6/2024

- Địa điểm: Tầng 3, Trung tâm Thông tin Thư viện HUIT và Trực tuyến qua Zoom

- Hội thảo có sự góp mặt của các diễn giả:

+ GS.TS. Ngô Xuân Bình - Phó Chủ tịch, VAFOST

+ PGS.TS Charles Lau - Chủ nhiệm nhóm bộ môn, Chuỗi cung ứng & Logistics, Đại học RMIT Australia

+ GS. Ying Yang - Giáo sư về Vận hành và Quản lý Chuỗi Cung ứng kiêm Trưởng nhóm Nghiên cứu Cộng đồng Nghiên cứu Vận hành và Chuỗi Cung ứng, Newcastle University Business School, United Kingdom

+ TS. Hùng Nguyễn - Chủ nhiệm bộ môn cấp cao, Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics,  Đại học RMIT Việt Nam

+ TS. Majo George - Giảng viên cấp cao, Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics, Đại học RMIT Việt Nam

+ TS. Irfan Ulhaq - Giảng viên, Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics, Đại học RMIT Việt Nam

+ TS. Lê Xuân Hảo - Chánh Văn phòng, VAFOST

Hội thảo sẽ là nơi để Quý Đối tác gặp gỡ các chuyên gia và tìm hiểu thêm về chiến lược và kế hoạch hành động nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của các doanh nghiệp tại Australia, Vương quốc Anh, và Việt Nam.

Ban biên tập website HUIT

TT TS&TT