Hướng dẫn nghiệp vụ

Tài liệu Hướng dẫn sinh viên thanh toán học phí trực tuyến

Tài liệu Hướng dẫn sinh viên thanh toán học phí trực tuyến Mới

Tài liệu Hướng dẫn sinh viên thanh toán học phí trực tuyến

Hướng dẫn sinh viên thực hiện quy định xác nhận sơ yếu lý lịch

Hướng dẫn sinh viên thực hiện quy định xác nhận sơ yếu lý lịch Mới

Hướng dẫn sinh viên thực hiện quy định xác nhận sơ yếu lý lịch

Hướng dẫn sinh viên thực hiện quy định cấp giấy chứng nhận học sinh sinh viên để bổ túc hồ sơ

Hướng dẫn sinh viên thực hiện quy định cấp giấy chứng nhận học sinh sinh viên để bổ túc hồ sơ Mới

Giấy chứng nhận học sinh sinh viên được sử dụng để bổ túc hồ sơ cá nhân, xin việc làm, giảm giá vé xe buýt ...

Hướng dẫn sinh viên thực hiện quy định cấp giấy chứng nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Hướng dẫn sinh viên thực hiện quy định cấp giấy chứng nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự Mới

Công dân khi đến tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, khi ở trong những trường hợp đặc biệt thì công dân được tạm hoãn, miễn nhĩa vụ quân sự.

Hướng dẫn sinh viên thực hiện các quy đinh về công tác ngoại trú tại Hufi

Hướng dẫn sinh viên thực hiện các quy đinh về công tác ngoại trú tại Hufi Mới

SV không ở trong các khu nội trú của trường quản lý được gọi là SV ngoại trú. SV ngoại trú phải chịu sự quản lý của nhà trường, chính quyền địa phương và có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, qui định của...