Ngày nay, cùng với sự tiến bộ của khoa học và kĩ thuật - mô phỏng chiếm một vai trò vô cùng quan trọng trong trong công tác dạy và học, bao gồm về cả mặt lý thuyết và thực nghiệm. Với sự phát triển nhanh và ngày càng phức tạp của các ngành khoa học nói chung trong đó có ngành kinh tế nói riêng, các phương pháp lý thuyết gặp rất nhiều khó khăn, bởi lẽ ở đó thường sử dụng tới cách tiếp cận gần đúng và xa rời thực tế. Mô phỏng có thể kiểm chứng, từ đó góp phần hạn chế sai lệch giữa lý thuyết và thực tiễn. Các kết quả định lượng để mô phỏng còn được sử dụng để so sánh với các kết quả nghiên cứu thực nghiệm. Ngoài ra, mô phỏng còn được xem như là bước số hóa thực nghiệm, nó được tiến hành trước bước thực nghiệm để thu được kết quả tốt hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm được chi phí cho các lần thực nghiệm giúp người học cảm nhận như thật mà không cần tiếp cận trực tiếp.

Trung tâm mô phỏng, HUFI được thành lập và phát triển với trang thiết bị hiện đại và mô hình thực hành thuộc loại top trong hệ thống các trường đại học khối ngành kinh tế khu vực TP. HCM.

Trung tâm mô phỏng, HUFI được thành lập và phát triển với trang thiết bị hiện đại và mô hình thực hành thuộc loại top trong hệ thống các trường đại học khối ngành kinh tế khu vực TP. HCM.

Trung tâm là minh chứng cho sự quyết tâm hội nhập và phát triển của Trường trong thời đại mới. Tại đây, sinh viên khối ngành kinh tế được thực nghiệm toàn bộ và đầy đủ công việc của từng vị trí công việc khác nhau như: Giám đốc tài chính, kế toán trưởng, nhân viên kế toán… của từng loại hình doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau. Qua đó, sinh viên sẽ hiểu rõ và biết vận dụng chắc chắn lý thuyết vào thực tế công việc sau này, tạo cho sinh viên tự tin và dễ dàng tìm được công việc phù hợp yêu thích của bản thân. Ngoài ra, các Nhà tuyển dụng sẽ hài lòng về đội ngũ lao động có năng lực và chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ được giao trong mọi vị trí.

Sinh viên khối ngành kinh tế được thực nghiệm toàn bộ và đầy đủ công việc của từng vị trí công việc khác nhau.

Đây sẽ là một mô hình thực hành độc đáo và tiến tiến nhất, sinh viên thực hành tại Trung tâm sẽ dễ dàng làm việc thực tế tại các doanh nghiệp, công ty kiểm toán, công ty tài chính và các ngân hàng. Trung tâm Mô phỏng, HUFI sẽ là bàn đạp vững chắc giúp sinh viên sẵn sàng hội nhập và phát triên trong thời đại mới.

Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, HUFI