Để tạo điều kiện trao đổi và thảo luận về các chủ đề có liên quan đến chemometrics và các ứng dụng của nó trong tất cả các ngành khoa học như hóa học, thực phẩm, dược phẩm, môi trường, sinh học, vật liệu…Ban tổ chức sẽ tổ chức hội thảo Khoa học với chủ đề “Chemometrics và ứng dụng”. Hội thảo sẽ diễn ra từ 8:00 - 17:00, ngày 26/05/2022 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM.

Hội thảo sẽ là cơ hội để qua đó quy tụ và kết nối nhiều hơn với các nhà khoa học có quan tâm đến lĩnh vực chemometrics, từ đó giúp tăng cường hợp tác và triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học có hiệu quả, đồng thời phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của xã hội.

Chemometrics là ngành khoa học sử dụng toán học, thống kê và những phương pháp toán học để thiết kế hoặc lựa chọn các quy trình và thí nghiệm đo lường tối ưu, đồng thời giúp cung cấp tối đa thông tin hóa học có liên quan thông qua các phân tích dữ liệu hóa học. Khởi đầu từ việc thực hiện các phương pháp phân tích để thu nhận dữ liệu, sau đó bằng các phương pháp biến đổi, dữ liệu này sẽ được biến đổi thành thông tin, kế tiếp thông tin sẽ được xử lý để thu nhận được kiến thức và cuối cùng là đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về đối tượng được nghiên cứu.

Chemometrics là ngành khoa học đã và đang nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà nghiên cứu, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà lượng dữ liệu thu nhận được ngày càng khổng lồ thì nhu cầu về việc khai thác và xử lý dữ liệu để thu nhận được các thông tin có ích về các đối tượng nghiên cứu trong lĩnh vực hóa học ngày càng gia tăng rất đáng kể.

Thời gian đăng ký và nộp bài:

- Nộp tóm tắt: 31/03/2022 - 10/04/2022

- Nộp toàn văn bài báo: 01/05/2022 - 07/05/2022

- Thông báo chấp nhận bài báo:17/05/2022 - 18/05/2022

- Nộp bài báo đã hoàn thiện: 22/05/2022

- Đăng ký tham dự hội thảo: 22/05/2022 - 23/05/2022

- Hội nghị: 26/05/2022

Quy cách nộp bài:

Bài báo phải là công trình công bố các kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới, chưa công bố, được viết bằng tiếng Việt theo định dạng được quy định của Hội thảo. Các thông tin dưới đây, xin vui lòng truy cập trang Đăng ký của hội thảo:

- Quy cách viết bài

- Nộp tóm tắt

- Nộp toàn văn báo cá

- Nộp bài báo đã hoàn thiện

Tạp chí:

Các bài báo toàn văn sau khi được chấp nhận tham gia hội thảo sẽ được gửi phản biện để đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Thực phẩm của Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM

TT TS&TT

Theo Khoa CNHH