HỘI NGHỊ

TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ 24/2024/TT-BTC VÀ PHỔ BIẾN PHÁP LỆNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 - Thời gian: Ngày 19-20/6/2024

- Địa điểm: Trường Đại học Công Thương (Số 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh)

- Nội dung chương trình:

Ngày Thời gian Nội dung chương trình
19/6/2024 8:00-8:30 Đón tiếp đại biểu
8:30-8:35 Giới thiệu đại biểu
8:35-8:45 Phát biểu khai mạc Hội nghị
8:45-9:45 Phổ biến nội dung Thông tư số 24/2024/TT-BTC
9:45-10:00 Nghỉ giải lao
10:00-11:30 Báo cáo quyết toán và Báo cáo tài chính
11:30-14:00 Nghỉ trưa
14:00-15:30 Công tác khóa sổ kế toán và chuyển số dư
15:30-15:45 Nghỉ giải lao
15:45-17:00 Trao đổi, giải đáp vướng mắc khi triển khai Thông tư số 24/2024/TT-BTC
20/6/2024 8:00-8:30 Đón tiếp đại biểu
8:30-9:45 Công tác phối hợp và phổ biến pháp lệnh xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán
9:45-10:00 Nghỉ giải lao
10:00-11:30 Trao đổi, giải đáp vướng mắc đối với pháp lệnh xử phạt trong lĩnh vực KTNN
11:30:14:00 Nghỉ trưa
14:00-15:30 Các đơn vị thảo luận, trao đổi công tác kế toán thực tiễn tài chính tại đơn vị
15:30-15:45 Nghỉ giải lao
15:45-16:45 Các đơn vị thảo luận, trao đổi công tác kế toán thực tiễn tài chính tại đơn vị
16:45-17:00 Kết luận Hội nghị

 

Ban biên tập website HUIT

TT TS&TT