Tổ chức Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào lúc 7:30 ngày 24/3/2023 tại Hội trường C. Đây là sự kiện quan trọng và đánh dấu sự phát triển bền vững của công đoàn Trường trong thời gian qua. Tại đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận và bầu cử ra Ban Chấp hành mới cho nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời đưa ra các kế hoạch, chiến lược, chính sách phát triển công đoàn trường trong tương lai. Sự thành công của đại hội sẽ là động lực quan trọng để công đoàn trường cùng nhau phát triển, xây dựng một môi trường làm việc tốt đẹp hơn cho các cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên.

TT TS&TT