Cuộc thi Sinh viên Công Thương với ý tưởng khởi nghiệp là cuộc thi được tổ chức thường niên của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên cũng như tạo cơ hội cho sinh viên phát triển các ý tưởng đổi mới sáng tạo, là môi trường để sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, giải pháp, dự án khởi nghiệp tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội để giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2024, cuộc thi trở lại với chủ đề “Innovation towards a green future” được tổ chức với quy mô mở rộng cho sinh viên tất cả các trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM và các tỉnh lận cận, nhằm tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp đổi mới sáng tạo hướng tới một tương lai xanh, giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển bền vững. Qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kết nối, mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường cao đẳng, đại học.

⏰Thời gian; 8h00, 07/5/2024

📌Địa điểm: Hội trường C

Thông tin chi tiết về cuộc thi xem tại đây.

Theo TT ĐMST & KN

TT TS&TT