Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh sẽ là đơn vị đăng cai vòng Bán kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 25 năm 2023 - Lĩnh vực Công nghệ thực phẩm.

⏱ Thời gian: 07:30 ngày 31/10/2023 (Thứ 3)

📮 Địa điểm: Hội trường C và Thư viện

🎬 Lễ Khai mạc sẽ phát trực tiếp tại: https://www.facebook.com/Media.DHCongThuonghttps://www.youtube.com/@DHCongthuong

 

Ban biên tập website HUIT

TT TS&TT