Thông báo phòng chống Covid-19

Thông báo số 977/TB-DCT về việc chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường

Thông báo số 977/TB-DCT về việc chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường Mới

Thực hiện thông báo số 956/TB-DCT về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Nhà trường thông báo hướng dẫn sinh viên một số nội dung cụ thể như sau:

Thông báo 587/TB-DCT về việc hỗ trợ xử lý điểm và lịch thi của sinh viên do ảnh hưởng của dịch Covid -19

Thông báo 587/TB-DCT về việc hỗ trợ xử lý điểm và lịch thi của sinh viên do ảnh hưởng của dịch Covid -19 Mới

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số sinh viên trong thời gian thực hiện cách ly và giám sát y tế không thể tham gia học tập, tham gia thi kết thúc môn, ...sẽ được Nhà trường hỗ trợ như sau...

Thông báo số 777/TB-DCT về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo số 777/TB-DCT về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới Mới

Để đảm bảo các điều kiện an toàn cho việc học và làm việc bình thường của cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên, Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

<< < 1 2