THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH học kỳ 1 năm học 2022-2023

 Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023.

 Để tạo điều kiện cho sinh viên các khóa có nguyện vọng đăng ký học phần cùng với khóa 13ĐH, nay phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên thời gian đăng ký các học phần với khóa 13ĐH như sau:

1. Thời gian đăng ký học phần:

Từ 08g00 ngày 04/10/2022 đến 16g00 ngày 07/10/2022.

2. Đối tượng đăng ký:

Tất cả sinh viên các hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường có nguyện vọng đăng ký.

3. Hình thức đăng ký:

Đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.hufi.edu.vn. Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin để đăng ký học phần.

4. Lưu ý:

- Sinh viên chỉ được đăng ký thêm, không được hủy hay thay đổi thời khóa biểu đã đăng ký trước đó vì vậy sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký học phần.

- Đối với các học phần có sự thay đổi về tên học phần, số tín chỉ,…thì sinh viên liên hệ trực tiếp tại Khoa quản lý học phần để được hỗ trợ.

- Danh sách các học phần dự kiến mở khóa 13ĐH (đính kèm).

     Trân trọng./.