Nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh thạc sĩ và những điểm khó khăn khi tuyển sinh theo quy chế mới, nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào thạc sĩ tại các trường đại học nói chung và trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCm nói riêng.

Hội thảo với sự tham gia từ HUFI và các trường đại học khác như: Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Trường Đại học Văn Lang; Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật; Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Nông lâm TP.HCM; Trường Đại học Kinh tế TP.HCM,...

Thời gian: 7h00, ngày 26/11/2022.

Địa điểm: Phòng họp C306.

TT TS&TT