Tin tức, thông báo

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA phiên bản 4.0

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA phiên bản 4.0 Mới

Phiên bản 4.0 của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA dùng để đánh giá cấp chương trình đào tạo bao gồm 8 tiêu chí

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học Mới

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT, quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học. Theo Thông tư này, có 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học và có hiệu...

Tập huấn triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tập huấn triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Mới

Thực hiện Kế hoạch số 341/KH-DCT ngày 08 tháng 6 năm 2020 về tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào tối ngày 08 và sáng ngày 10 tháng 10 năm 2020, Chương trình tập huấn cho Ban thư ký và các nhóm công tác...

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM: Công bố kết quả và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 7 chương trình đào tạo trình độ đại học

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM: Công bố kết quả và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 7 chương trình đào tạo trình độ đại học Mới

Trong những năm qua, đứng trước quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, Việt Nam đang ngày càng chủ động trong việc quốc tế hóa toàn diện các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực giáo dục đặc biệt...

Hội thảo chuẩn đầu ra và khung đào tạo ngành QT Du lịch - Lữ hành và ngành QT Nhà hàng và DV ăn uống

Hội thảo chuẩn đầu ra và khung đào tạo ngành QT Du lịch - Lữ hành và ngành QT Nhà hàng và DV ăn uống Mới

Hội thảo này là một hoạt động cơ bản trong lộ trình thực hiện Quyết định 3229/QĐ - DCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh ngày 14/11/2019 về việc Hướng dẫn cập nhật, đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM: Họp triển khai 3 công khai trong toàn trường

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM: Họp triển khai 3 công khai trong toàn trường Mới

Ngày 9/9/2020 toàn bộ cán bộ chủ chốt của Trường đã tổ chức buổi họp 3 công khai hàng năm để đánh giá lại năm học cũ 2019 - 2020 và triển khai việc đánh giá cho năm học mới 2020 - 2021.

Lễ Công Bố Đạt Chuẩn Kiểm Định Chất Lượng (20/5/2017)

Lễ Công Bố Đạt Chuẩn Kiểm Định Chất Lượng (20/5/2017) Mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM (HUFI) đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học.

Hội thảo "Tự chủ đại học, hiện trạng, kết quả, bất cập"

Hội thảo "Tự chủ đại học, hiện trạng, kết quả, bất cập" Mới

Ngày 18/10/2019, tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Tự chủ đại học, hiện trạng, kết quả, bất cập".

Tài liệu Hội thảo "Tự chủ đại học, hiện trạng, kết quả, bất cập"

Tài liệu Hội thảo "Tự chủ đại học, hiện trạng, kết quả, bất cập" Mới

Tài liệu phục vụ Hội thảo "Tự chủ đại học, hiện trạng, kết quả, bất cập" của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 787/KH-DCT về tổ chức Hội thảo "Tự chủ đại học, hiện trạng, kết quả, bất cập"

Kế hoạch số 787/KH-DCT về tổ chức Hội thảo "Tự chủ đại học, hiện trạng, kết quả, bất cập" Mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo "Tự chủ đại học, hiện trạng, kết quả, bất cập"

<< < 5 6 7 8 9