Sáng ngày 25/5/2023, Khoa Công nghệ Hóa học trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công buổi hội thảo với chủ đề “Kiểm soát quá trình bằng thống kê trong kỹ thuật hóa học”.

Toàn cảnh chương trình

Mục tiêu cụ thể của hội thảo này nằm ở việc áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu đa biến trong lĩnh vực kiểm soát quy trình thống kê trong kỹ thuật hóa học. Hội thảo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các kỹ thuật phân tích dữ liệu đa biến trong việc phát hiện các giá trị ngoại lai, vốn rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn và hiệu quả của các quy trình kỹ thuật hóa học.

PGS.TS Ngô Thanh An, Trưởng Khoa Công nghệ Hóa học

Hội thảo đã cung cấp một nền tảng cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và các chuyên gia trong ngành để trao đổi kiến thức và hiểu biết sâu sắc về kiểm soát quy trình thống kê. Dưới sự chủ trì của PGS.TS Ngô Thanh An, Trưởng Khoa Công nghệ Hóa học, sự kiện đã thu hút sự tham gia tích cực của các giảng viên, sinh viên, và các nhà khoa học đến từ các trường đại học có liên quan.

Trình bày tham luận

Một trong những trọng tâm chính của hội thảo là thảo luận về các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến để phát hiện các điểm bất thường trong các quy trình hóa học. Trong suốt buổi hội thảo, nhiều phương pháp kiểm soát quá trình bằng thống kê đã được các báo cáo viên trình bày chi tiết, như biểu đồ kiểm soát, phân tích hồi quy và các kỹ thuật phân tích dữ liệu đa biến như PCA, PLS đa khối (MBPLS), Multiway – PCA, MCD v.v…Các phương pháp này đã cung cấp một góc nhìn toàn diện về hệ thống bằng cách xem xét đồng thời nhiều biến số, cho phép người vận hành hiểu sâu hơn về các quy trình phức tạp và phát hiện các giá trị ngoại lai một cách hiệu quả.

Đại biểu trao đổi

Sau gần 3 giờ diễn ra, hội thảo đã thành công tốt đẹp với sự thảo luận sôi nổi giữa các báo cáo viên và những người tham dự. Hội thảo này là một cơ hội rất tốt để trao đổi kiến thức và hiểu biết sâu sắc về các phương pháp thống kê để kiểm soát chất lượng trong các quá trình hóa học. Sự tham gia tích cực của các giảng viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia trong ngành đã làm cho sự kiện này thành công trong việc thúc đẩy sự hợp tác và thúc đẩy lĩnh vực kỹ thuật hóa học.

Chụp hình lưu niệm cuối chương trình

TT TS&TT

Theo Khoa CNHH