Website của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) tăng vượt bậc trong lần xếp hạng mới nhất (tháng 07/2021) của Webometrics. Theo đó, website với tên miền hufi.edu.vn được xếp hạng 57 trong tổng số 179 trường đại học ở Việt Nam (tăng 13 bậc), hạng 473 trong tổng số 3.828 trường đại học ở Đông Nam Á (tăng 110 bậc).

Bảng xếp hạng Webometrics do Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) thực hiện từ năm 2004, với dữ liệu được thu thập đầu tháng 1, tháng 7 hàng năm và công bố vào cuối tháng. Bảng xếp hạng này bao gồm hơn 25.000 cơ sở giáo dục đại học toàn cầu.

Bảng xếp hạng đánh giá độ hiển thị (Visibility) thể hiện mức độ ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến, độ minh bạch hay độ mở về tài nguyên học thuật (Transparency or Openness) trên Google Scholar, và độ xuất sắc học thuật (Excellent or Scholar) đo lường số lượng bài báo được trích dẫn nhiều nhất.

Theo đánh giá của tổ chức Webometrics lần này, các chỉ số xếp hạng được quy định với trọng số thay đổi cụ thể như sau:

 

Phương pháp đánh giá hiện tại của xếp hạng Webometrics

Nguồn: https://webometrics.info/en/current_edition

1. Visibility (độ hiển thị): chỉ số về số lượng đường liên kết chỉ tới website của trường đại học. Dữ liệu lấy từ Ahref và Majestic. Đây là chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng của hệ thống website của trường đại học (trọng số: 50%)

2. Transparency hay Openness (độ minh bạch hay độ mở): chỉ số về lượng trích dẫn của 210 nhà khoa học hàng đầu của trường đại học có hồ sơ trên Google Scholar. Dữ liệu lấy từ Google Scholar profiles. Đây là chỉ số liên quan đến mức độ lan toả về học thuật của trường đại học (trọng số: 10%)

3. Excellence hay Scholar (độ xuất sắc học thuật): chỉ số xếp hạng lượng bài báo của nhà trường trong nhóm 10% bài báo được trích dẫn nhiều nhất thuộc 27 nhóm lĩnh vực chuyên môn (giai đoạn 2015 – 2019). Dữ liệu lấy từ Scimago. Đây là chỉ số đánh giá chất lượng các công trình nghiên cứu cao cấp của trường đại học (trọng số: 40%)

Với thứ hạng 57 trong lần xếp hạng này, website của HUFI đã có bước nhảy vọt trong nỗ lực cải thiện vị trí xếp hạng trong năm 2021. Kết quả này thể hiện nỗ lực của nhà trường trong việc phát triển truyền thông, tích cực quảng bá thương hiệu, đặc biệt là trên môi trường trực tuyến; đẩy mạnh công bố quốc tế và chia sẻ các tài nguyên học thuật mở nhằm thúc đẩy việc chuyển giao và lan tỏa tri thức trong cộng đồng.

 

HUFI trong bảng xếp hạng Webometrics (Việt Nam) lần thứ hai, tăng 13 bậc so với lần một của năm 2021

Nguồn: https://webometrics.info/en/Asia/Vietnam

 

HUFI trong bảng xếp hạng Webometrics (Đông Nam Á) lần thứ hai, tăng 110 bậc so với lần một của năm 2021

Nguồn: https://webometrics.info/en/Asia_Pacifico/South%20East%20Asia

Trong giai đoạn 2021-2022, để đạt được mục tiêu đạt Top 50, Ban Biên tập website Hufi đẩy mạnh triển khai kế hoạch hoàn thiện và phát triển hệ thống website theo các chỉ số xếp hạng webometrics. Ngoài việc tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện hệ thống trang tin điện tử của Nhà trường thì nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là nghiên cứu và xây dựng các cổng thông tin mới phù hợp với tình hình thực tiễn của xã hội và sự phát triển của Nhà trường; kết nối và lan tỏa mạnh mẽ những giá trị của thông tin và học thuật tới cộng đồng. Chính vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, hệ thống trang tin điện tử Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh đã có nhiều cải tiến hoặc nâng cấp theo định hướng thân thiện, dễ sử dụng, thích hợp với nhiều nền tảng kỹ thuật số; triển khai xây dựng ít nhất 10 chuyên trang thông tin mới nhằm phục vụ cho công tác học tập, giảng dạy và nhu cầu trao đổi thông tin trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.

 

ThS Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng phát biểu kết luận tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống website HUFI tham gia xếp hạng Webometrics

Trong thời gian tới, với những quyết tâm rất cao của lãnh đạo Nhà trường trong việc nâng tầm vị thế của Trường trên nền tảng internet qua trang tin điện tử, Ban biên tập sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến của cán bộ giảng viên, sinh viên Nhà trường và đội ngũ chuyên gia để cải tiến hệ thống website của HUFI đạt được mục tiêu xếp hạng như đã đề ra, góp phần hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

BAN BIÊN TẬP