Tin tức, thông báo

Khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ Đại học

Khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ Đại học Mới

Sáng ngày 27/05/2023, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (Trường) phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) tổ chức phiên Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài 04 chương trình...

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Mới

Ngày 18/05/2023, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) tổ chức Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ đại học, bao gồm các ngành: An...

Thông báo số 382/TB-DCT về việc chuẩn bị các hoạt động phục vụ đánh giá ngoài các CTĐT trình độ Đại học theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

Thông báo số 382/TB-DCT về việc chuẩn bị các hoạt động phục vụ đánh giá ngoài các CTĐT trình độ Đại học theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT Mới

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 – 2023 số 851/KH – DCT ngày 30 tháng 09 năm 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Căn cứ vào kết quả thẩm định của Cục quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch Đánh giá ngoài đối...

Bế mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (CNSH, KTCK, KTHH, TCNH)

Bế mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (CNSH, KTCK, KTHH, TCNH) Mới

Sáng ngày 20/04/2023, sau 05 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc từ ngày 16/04/2023 đến ngày 20/04/2023 của đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ bao gồm ngành Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ...

Khai mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Khai mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng giáo dục 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Mới

Sáng ngày 16/04/2023, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) tổ chức Lễ Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài (ĐGN) 04 chương trình đào...

Thông báo Chương trình khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ từ ngày 16-20/04/2023

Thông báo Chương trình khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ từ ngày 16-20/04/2023 Mới

Chương trình Khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ từ ngày 16/04/2023 - 20/04/2023 (Công nghệ sinh học, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật cơ khí, Tài chính ngân hàng)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh xếp hạng Top 3 Đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng SCImago 2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh xếp hạng Top 3 Đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng SCImago 2023 Mới

Bảng xếp hạng các viện nghiên cứu, các trường đại học trên thế giới năm 2023 vừa chính thức được SCImago Institutions Rankings công bố. Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự xếp ở vị trí thứ 3 trong tổng số 29 trường đại...

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Mới

Ngày 06/04/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ gồm các ngành: Công...

Tọa đàm “Tổng quan về năng suất, chất lượng và áp dụng năng suất trong các trường ĐH, CĐ”

Tọa đàm “Tổng quan về năng suất, chất lượng và áp dụng năng suất trong các trường ĐH, CĐ” Mới

Chiều ngày 06/4, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) phối hợp cùng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Tọa đàm “Tổng quan về năng suất, chất lượng và áp dụng năng suất trong các trường ĐH,...

Thông báo số 241/TB-DCT về việc nộp cấu trúc đề thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo số 241/TB-DCT về việc nộp cấu trúc đề thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2022-2023 Mới

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023 và Kế hoạch số 165/KH-DCT của Trường về thực hiện rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung xây dựng mới ngân hàng câu hỏi thi cho các học phần triển khai trong học kỳ 2 năm học 2022 – 2023; Nhà trường thông...

Kế hoạch số 165/KH-DCT về thực hiện rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung, xây dựng mới ngân hàng câu hỏi thi cho các học phần triển khai trong học kỳ 2 năm học 2022-2023

Kế hoạch số 165/KH-DCT về thực hiện rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung, xây dựng mới ngân hàng câu hỏi thi cho các học phần triển khai trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 Mới

Căn cứ Quy định thi, kiểm tra số 3414/QĐ-DCT; Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2022-2023 và căn cứ số lượng học phần triển khai trong năm học 2022-2023 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM.

Thông báo số 133/TB-DCT về việc chuẩn bị các hoạt động phục vụ đánh giá ngoài các CTĐT trình độ Thạc sĩ theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

Thông báo số 133/TB-DCT về việc chuẩn bị các hoạt động phục vụ đánh giá ngoài các CTĐT trình độ Thạc sĩ theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT Mới

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 – 2023 số 851/KH – DCT ngày 30 tháng 09 năm 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Căn cứ vào kết quả thẩm định của Cục quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch Đánh giá ngoài đối...

<< < 1 2 3 4 5 > >>