Văn bản KHCN

Thông báo tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024

Thông báo tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 Mới

Thông báo tổ chức Vòng chung kết và Lễ trao giải thưởng Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024

Biễu mẫu và thể lệ Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka năm 2023

Biễu mẫu và thể lệ Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka năm 2023 Mới

Thể lệ và Biễu mẫu Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka năm 2023

Thể lệ cuộc thi Sinh viên Kinh doanh Số năm 2023

Thể lệ cuộc thi Sinh viên Kinh doanh Số năm 2023 Mới

Một số thể lệ và biễu mẫu của cuộc thi sinh viên kinh doanh số năm 2023

Biễu mẫu cuộc thi SV NCKH Cấp Trường năm 2023

Biễu mẫu cuộc thi SV NCKH Cấp Trường năm 2023 Mới

Thể lệ và biểu mẫu dành cho Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Cấp Trường năm học 2022-2023

Quyết định thành lập Hội đồng biên tập tạp chí KHCN và Thực phẩm

Quyết định thành lập Hội đồng biên tập tạp chí KHCN và Thực phẩm Mới

Quyết định thành lập Hội đồng biên tập tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Mới

Điều chỉnh danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng CDGS Cơ sở Năm 2023

Hội đồng CDGS Cơ sở Năm 2023 Mới

Văn bản quy định pháp luật và văn bản của HĐGSNN và Các vấn đền liên quan khác

Văn Bản liên quan đến KHCN

Văn Bản liên quan đến KHCN Mới

Văn bản pháp luật quy định liên quan đến hoạt động Khoa học Công nghệ

Thông báo công trình tham gia Sáng tạo KHCN 2022

Thông báo công trình tham gia Sáng tạo KHCN 2022 Mới

Thông báo công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2022

Hội đồng CDGS Cơ sở Năm 2022

Hội đồng CDGS Cơ sở Năm 2022 Mới

Văn bản quy định pháp luật và văn bản của HĐGSNN và Các vấn đền liên quan khác

Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm quốc gia

Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm quốc gia Mới

Thông báo Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm quốc gia phục vụ đổi mới...

Đăng ký xét tuyển Chương Trình Vườn Ươm

Đăng ký xét tuyển Chương Trình Vườn Ươm Mới

Thông báo đăng ký hồ sơ sơ tuyển Chương trình Vườn ươm Sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ

1 2 > >>