Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân đợt 1 năm 2023.

 

TT TS&TT