Thông báo

Thông báo ngày thi, địa điểm thi và thứ tự các môn thi liên thông  kỳ thi liên thông đại học hệ chính quy năm 2019 đợt 2

Thông báo ngày thi, địa điểm thi và thứ tự các môn thi liên thông kỳ thi liên thông đại học hệ chính quy năm 2019 đợt 2

Thông báo ngày thi, địa điểm thi và thứ tự các môn thi liên thông kỳ thi liên thông đại học hệ chính quy năm 2019 đợt 2

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi kỳ thi liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2019

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi kỳ thi liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2019

Điều chỉnh lịch thi kỳ thi liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2019

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét học bổng Sinh viên vượt khó Học kỳ I năm học 2019-2020

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét học bổng Sinh viên vượt khó Học kỳ I năm học 2019-2020

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét học bổng Sinh viên vượt khó Học kỳ I năm học 2019-2020

Thông tin tuyển sinh hệ THPT năm 2020

Thông tin tuyển sinh hệ THPT năm 2020

Thông tin tuyển sinh hệ THPT năm 2020

Cẩm nang dạy học trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng Microsoft Team và lưu ý khi dạy trực tuyến)

Cẩm nang dạy học trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng Microsoft Team và lưu ý khi dạy trực tuyến)

Cẩm nang dạy học trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng Microsoft Team và lưu ý khi dạy trực tuyến). Tài liệu này do nhóm thầy cô của HUFI biên soạn để hướng dẫn sử dụng MS Team trong việc giảng dạy online.

Cẩm nang học tập trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng Microsoft Team và lưu ý khi học trực tuyến)

Cẩm nang học tập trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng Microsoft Team và lưu ý khi học trực tuyến)

Cẩm nang học tập trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng Microsoft Team và lưu ý khi học trực tuyến)

Thông báo v/v triển khai giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến  các học phần trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Thông báo v/v triển khai giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến các học phần trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

V/v triển khai giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến các học phần trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020

Về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo số 167/TB-DCT về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7

Thông báo số 167/TB-DCT về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7

Về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 6

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 6

Về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19