Giải thưởng khoa học của sinh viên

1. Tên giải thưởng: Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XX năm 2018. Đề tài “Nghiên cứu thu nhận fucoidan tinh sạch từ rong sụn”.

Loại giải thưởng: Giải nhất

Tác giả: Đinh Thị Huyền, Nguyễn Thị Minh Chi, Lê Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Phạm Cẩm Tiên

Năm: 2018

2. Tên giải thưởng: Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XX năm 2018. Đề tài “Nghiên cứu và phát triển sản phẩm bột rau đắng hòa tan chứa hợp..”.

Loại giải thưởng: Giải nhất

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo, Trương Trọng Nguyên, Phùng Thị Ngọc Huyền Nguyễn Thị Lan Hương

Năm: 2018

3. Tên giải thưởng: Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XX năm 2018. Đề tài “Nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm bánh mì synbiotic”.

Loại giải thưởng: Giải nhì

Tác giả: Trương Đức Thắng, Lê Thị Hạnh Quyên, Hoàng Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thiên Luân

Năm: 2018

4. Tên giải thưởng: Giải cuộc thi Nghiên cứu khoa học Euréka. Đề tài ”Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vi bao hợp chất màu anthocyanin vào trong tế bào nấm men”.

Loại giải thưởng: Giải nhất

Tác giả: Hoàng Thị Hằng, Nguyễn Huyền Nguyệt Trân, Cao Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền

Năm: 2019

5. Tên giải thưởng: Giải cuộc thi Nghiên cứu khoa học Euréka. Đề tài  “Xây dựng mô hình chẩn đoán sự ảnh hưởng của nhiệt độ, hoạt độ nước, nồng độ tinh dầu Thyme lên tốc độ tăng trưởng và đánh..”

Loại giải thưởng: Giải KK

Tác giả: Vương Khánh Linh, Nguyễn Nhật Huy, Cao Thị Thảo, Trịnh Đức Tuấn

Năm: 2019

6. Tên giải thưởng: Nghiên cứu thu nhận và nâng cao độ bền màu chế phẩm Anthocyanin từ Hibicus sađariffa L. để ứng dụng trong công nghệ sản xuất

Loại giải thưởng: Giải nhì

Tác giả: Nguyễn Thị Diễm My, Võ Ngọc Tường Vi

Năm: 2020

7. Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán tốc độ tăng trưởng của Aspergillus flavus và Fusarium proliferatum ở các nhiệt độ và hoạt độ nước khác nhau. Ứng dụng trong bảo quản lúa, gạo..

Loại giải: Giải ba

Tác giả: Nguyễn Minh Phúc và Lâm Thục Trinh

Năm 2020

8. Giải thưởng cấp Bộ. Tên giải thưởng: Nghiên cứu đánh giá mức độ nhiễm Aflatoxin và Fumonisin trên lúa, gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2018-2019, định hướng xây dựng HACCP.

Loại giải: Giải ba

Tác giả: Trịnh Đức Tuấn , Lê Thị Hồng Yến, Nguyễn Thị Thùy Trang, Thái Thị Thanh Tuyền

Năm 2020

9. Tên giải thưởng: Giải cuộc thi Nghiên cứu khoa học Euréka. Đề tài Xây dựng mô hình dự đoán sự hô hấp, tổn thất chất khô và độc tố aflatoxin trong quá trình bảo quản gạo ở các điều kiện hoạt độ nước và nhiệt độ khác nhau bằng phương pháp truyền thống và trí tuệ nhân tạo Deep learning.

Loại giải: Khuyến khích

Tác giả: Bùi Duy Ninh; Nguyễn Nhật Huy; Trịnh Đức Tuấn

Năm 2020

10. Tên giải thưởng: Giải cuộc thi Nghiên cứu khoa học Euréka.. Tên đề tài: Nghiên cứu thu nhận và xác định hoạt tính sinh học của protein C-phycocyanin thu nhận từ rong Ceratophyllum demersum.

Loại giải: Khuyến khích

Tác giả: Nguyễn Long Nhật; Đỗ Mai Thi; Lưu Trường Vũ

Năm 2020